TRIEDNI UČITELIA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023:

1.B – Michal Benko; michal.benko(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 334
1.I – Zuzana Dugovičová; zuzana.dugovicova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 124

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

1.L – Monika Reháková; monika.rehakova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 335
1.G – Ján Josko; jan.josko(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 336

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

1.Y – Martina Lajošová, martina.lajosova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 337
1.M – Ivana Hučková, ivana.huckova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 338

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

2.B – Darina Višňovcová; darina.visnovcova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 408
2.I. – Dušan Jurčo; dusan.jurco(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 410

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

2.L – Jakub Čevajka; jakub.cevajka(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 409
2.G – Jana Kerekrétyová; jana.kerekretyova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 411

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

2.Y – Erika Slivková; erika.slivkova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 413
2.M – Michaela Velanová; michaela.velanova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 412

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

3.B – Mária Potomová; maria.potomova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 204
3.I. – Veronika Ursínyová; veronika.ursinyova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 314

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

3.L – Júlia Olexová; julia.olexova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 235
3.G – Marek Zeleniak; marek.zeleniak(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 206

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

3.Y – Jana Jakubáčová; jana.jakubacova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 234
3.M – Monika Lezová; monika.lezova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 233

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

4.B – Erika Ježová; erika.jezova(zavináč)bilgym.sk –  trieda č. 139
4.I – Cristina Simón; cristina.simon(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 308

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

4.L – Petra Bírová; petra.birova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 207
4.G – Matej Beláček; matej.belacek(zavinac)bilgym.sk – trieda č. 122

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

4.Y – Stanislava Vachálková; stanislava.vachalkova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 304
4.M – Barbora Voit; barbora.voit(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 305

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

5.B – Katarína Morávková; katarina.moravkova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 103
5.I – Miranda Cramer; miranda.cramer(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 104

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

5.L – Lenka Dominová; lenka.dominova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 203
5.G – Zuzana Kotvanová; zuzana.kotvanova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 107

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

5.Y – Peter Horváth;  peter.horvath(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 105
5.M – Anita Slanička; anita.bernerova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 303

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

Zoznam členov Rady rodičov (2022/2023)