VEDENIE (MG)

FIGEĽ Peter

riaditeľ
peter.figel(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 237

VACHÁLKOVÁ Stanka

zástupkyňa riaditeľa pre vzdelávanie
stanislava.vachalkova(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 236

SZÉKELY Ondrej

zástupca riaditeľa pre výchovu
ondrej.szekely(zavináč)bilgym.sk

kancelária č. 236

VEDÚCI DEPARTMENTOV

KEREKRÉTYOVÁ Jana

vedúca humanitného departmentu
jana.kerekretyova(zavináč)bilgym.sk

kabinet: 124 B

JURČO Dušan

vedúci slovenského departmentu
dusan.jurco(zavináč)bilgym.sk

kancelária č. 124 A

BAN Ján

vedúci 3D departmentu
jan.ban(zavináč)bilgym.sk

kancelária č. 110

VELANOVÁ Michaela

vedúca departmentu prírodných vied
michaela.velanova(zavináč)bilgym.sk

kabinet: 316

ŽURAVOVÁ Alica

vedúca jazykového departmentu pre anglický jazyk
alica.zuravova(zavináč)bilgym.sk

kabinet: 340

ANETTOVÁ Zuzana

vedúca jazykového departmentu pre iné jazyky
zuzana.anettova(zavináč)bilgym.sk

kabinet: 316

INÍ ČLENOVIA VEDENIA ŠKOLY

LACO Dávid

zástupca pre rozvoj školy
david.laco(zavináč)bilgym.sk

kancelária č. 237

VASIČÁKOVÁ OČENÁŠOVÁ Zuzana

vedúca podporného tímu
zuzana.ocenasova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 230

LATTOVÁ Anna

zástupkyňa riaditeľa pre nepedagogické procesy
anna.lattova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 238