Cez dobročinnosť sa snažíme zamerať náš pohľad na ľudí a svet okolo nás, ktorý potrebuje našu pomoc a všímavosť. Chceme vychádzať z našich uzavretých životných bublín. Často sa totiž stáva, že si zatvárame oči tam, kde je potrebná pomoc. Chceme sa preto učiť otáčať svoju pozornosť nielen na seba, ale aj na ľudí a veci, ktoré sa deju okolo nás. Uvedomujeme si, že táto cesta nemusí byť pre každého, no chceme, aby si ju každý študent aspoň v symbolickej miere (10hodín ročne) vyskúšal.

Dobročinnosť môže byť pomoc zameraná na človeka, prírodu či komunitu, v ktorej žijeme.

Podľa nás dobročinnosť, ktorá môže najviac posunúť študenta, aj toho, komu pomáha je dobročinnosť z presvedčenia, pravidelná a dlhodobá, reflektovaná, a je to pomoc niekomu/niečomu, kto tú pomoc skutočne potrebuje. Dobročinnosť môže byť o tom, že sa tvoja hlboká radosť stretne s hlbokou potrebou sveta (Frederick Buechner) a budeš môcť zároveň robiť, čo ťa baví aj to, čo pomáha ďalej. Ako škola chceme podporiť kvalitu dobročinnosti jednak poskytnutím priestoru na reflexiu zážitku a skúsenosti z dobročinnosti, ale tiež v sprostredkovaní kontaktov na organizácie, ktoré sa pomoci cielene venujú. V prípade, že robíte dlhodobú dobročinnú aktivitu, ponúkame podporu vo forme sprevádzania a reflektovania tejto aktivity, aby ste cez ňu mohli rásť.