“Start your work from where you live, with the small concrete needs right around you. Help ease tension in your workplace. Help feed the person right in front of you. Personalism holds that we each have a deep personal obligation to live simply, to look after the needs of our brothers and sisters, and to share in the happiness and misery they are suffering... In this method, you don’t ask, What do I want from life? You ask a different set of questions: What does life want from me? What are my circumstances calling me to do? In this scheme of things, we don’t create our lives; we are summoned by life.”
David Brooks, The Road to Character

Prečo máme na Bilgyme dobročinnosť a čo to vlastne je?

Dobročinnosť prichádza s možnosťou zakúsiť samého seba v inej pozícii. Na Bigyme dostávajú naši študenti plno príležitostí naučiť sa veľké množstvo informácií, ale tie ich nespravia múdrym, len vzdelaným. Múdrosť sa spája so skúsenosťami, s pokorou, zodpovednosťou, porozumením,… s vybrúseným charakterov. Podmienkou dobročinnosti dávame ponuku pozrieť sa na svet trochu inými očami. Možno v sebe naši študenti cítia dosť sily na záchranu seba, ale my v nich vidíme dosť sily pomôcť aj iným. Ak tu celý svet nie je len kvôli nám, potom je možné, že od nás bude niečo potrebovať…

Nebude to náhoda, že práve takéto skúsenosti sú pre zahraničné univerzity jednou z najpodstatnejších informácií, ktoré si od nás o študentoch pýtajú do odporúčacieho listu. Možno to na Slovensku ešte nie je štandard, ale my by sme našim študentom chceli dať šancu pracovať na sebe širším spôsobom ako len cez bezchybné diktáty, dokonalé výpočty či bystrý postreh na logické chyby.

Môžeme sa pýtať či je to pomoc, ak sú študenti „donútený“ to spraviť. Ale rovnako si môžeme položiť aj otázku či by sme poslali preč plavčíka, ktorý je za záchranu ľudí platený, ak by sme sa topili…

Aké sú základné podmienky dobročinnosti?

 • študenti za ňu nedostanú žiadnu odmenu (finančnú ani nefinančnú) – nie je to brigáda
 • povinná časová kvóta je 10 hodín za školský rok – hodina za mesiac
 • vykonáva sa mimo vyučovacieho času, v mesiacoch september – jún
 • je to prosociálna pomoc – práca s ľuďmi, ktorí majú v niečom menej šťastia ako my
 • realizuje sa pod neziskovou organizáciou alebo občianskym združením (výnimku tvorí dopredu schválená pomoc rodinám s autistickými deťmi, deťmi s Downovým syndrómom, atď. prípadne dobročinnosť v karanténe)
 • pred realizovaním práce ju treba skonzultovať so svojím NaE učiteľom
 • po zrealizovaní treba odovzdáť report podľa dohody so svojím NaE učiteľom

Inštrukcie pre študentov 

 Veľmi odporúčané typy dobročinnosti (a odporúčané organizácie)

 

Krátkodobá/jednorázová pomoc

Pomoc núdznym – Depaul, Vagus, Sant´Egidio, rôzne charitatívne organizácie, ktoré priamo pracujú s ľuďmi bez domova

 • pomoc zdravotne znevýhodneným – Organizácia muskulárnych dystrofikov SR, Únia nevidiacich a slabozrakých, Liga proti rakovine, Kampino, individuálna pomoc pre rodiny so znevýhodnenými deťmi,…
 • pomoc sociálne znevýhodneným deťom – Edubox, Doučovanie na škole pre decká zo sídliska, Návrat, Kaspian, Deti ulice, Ichtys
 • pomoc starším – hospic Rafael, Aksen, DTV, Memory, DSArcha, rôzne domovy dôchodcov, organizácia Zrejme – bicyklovanie so staršími
 • pomoc utečencom – Mareena, Kto pomôže Ukrajine
 • potravinové zbierky pre núdznych – „Stolček, prestri sa“, Free Food
 •  

 

Dlhodobý záväzok
Tu máš väčšiu mieru zodpovednosti a osobnej angažovanosti – pravidelne sa stretávaš s jedným človekom, alebo skupinou ľudí kde máš svoju úlohu. Už nie si len vykonávateľom rozkazov/zabávačom, už si spoluvlastníkom dobrej myšlienky. Rozumieš o čo ide a sám sa nasadíš pre dosiahnutie cieľa. Okrem spomínaných organizácií sem potom môžu pribudnúť:

 • pravidelná pomoc deťom/dospelým – detský domov Studienka, Mráčiky, Kvapôčky, eRko stretká,… , pomoc pre mladých u Saleziánov/farnosti, … skauting, … dlhodobý záväzok pomoci škole

Typy aktivít, ktoré považujeme za potenciálne hodnotné skúsenosti, ale nespĺňajú požiadavky bilgymáckej dobročinnosti:

 • organizačná výpomoc na koncertoch a festivaloch (Pohoda, Grape, Viva Musica, Konvergencie, Godzone, Noc výskumníkov, Biela noc…) alebo aj na akciách Bilgym a Narnie (vianočné večierky, noci v škole, konferenvie…)
 • propagácia, roznášanie letákov alebo zbierky pre organizácie (v prípade zbierok uznávame iba tie, ktoré sú schválené koordinátorkou dobročinnosti a ďalšia dobročinnosť nadväzuje na zbierku – napr. po zbierke „biela pastelka“ sa potom ďalej venuješ pomoci nevidiacim)
 • organizačná výpomoc pri občianskych protestoch a demonštráciách (Za slušné Slovensko,…)
 

Sporné aktivity, ktoré sú na individuálnom posúdení NaE učiteľa:

 

Enviromentálne organizácie – Greenpeace, Zelená hliadka,…

 • Máme funknčnú stránku na Facebooku s názvom „Dobročinnosť C.S.Lewisa“
 • Ponuky nájdeš aj na nástenke Dobročinnosti pri pingpongových stoloch
 • Dobrým zdrojom môže byť aj web Bratislavského dobrovoľníckeho centra www.dobrovolnictvaba.sk. Ale opäť – nie všetko z tohto webu je automaticky dobročinnosť ku ktorej ťa pozývame, preto konzultuj so svojím NaE učiteľom

Jednorazová organizačná výpomoc pri rôznych podujatiach Bilgymu nie je dobročinnosťou (prenášanie stoličiek, pomoc so swapmi, Noci v škole, Deň otvorených dverí,…).

VÝNIMKU však tvoria projekty na Bilgyme s dlhodobým záväzkom (napr. manažovanie kaviarne alebo vedenie krúžku, či zodpovednosť za zvučenie všetkých akcií a pod.) Takéto typy dobročinnosti schvaľuje po konzultácií NaE učiteľ.

Pred tým, ako pôjdeš dobro činiť, svoju voľbu organizácie/aktivity preber so svojim NaE učiteľom.

V prípade, že narazíš na zaujímavú ponuku, alebo už pracuješ niekde, kde by sa mohlo zapojiť viac Bilgymákov, kontaktuj koordinátorku dobročinnosti:

 

Katarína Morávková
katarina.moravkova(zavináč)bilgym.sk