Čo mi vie štúdium v zahraničí priniesť

 • Možnosť zažiť kultúru inej krajiny, inej školy
 • Otvorenie cesty na zahraničné univerzity
 • Cibrenie jazyka
 • Samostatnosť
 • Kontakty 
 • Informácie

Čo musím urobiť, ak chcem študovať v zahraničí

 • Vyber si školu obdobného typu v zahraničí.

 

Deadline:

 • 30. 6. 2024 (ak chceš odísť na 1. polrok alebo na celý nasledujúci školský rok)
 • 30. 11. (ak chceš odísť na 2. polrok)
 •  

Po posúdení žiadosti Bilgym spravidla vydá ROZHODNUTIE, ktorým povolí Tvoje štúdium v zahraničí. Toto rozhodnutie doručí zákonným zástupcom (cez edupage).

 • Ak odchádzaš na 2. polrok, je potrebné vybaviť ešte jeden papier: Dohodu o podmienkach klasifikácie za 1. polrok

Keď nastúpiš na školu

 • Navoľ si predmety tak, aby zodpovedali učebnému plánu pre tvoj aktuálny ročník. Ideálne:
  • 1x HUM predmet 
  • 1x SCIENCE predmet
  • AJ alebo 2. cudzí jazyk, ktorý študuješ na Bilgyme (výnimku majú štvrtáci, ktorý v zahraničí absolvujú 2. polrok)
 • Po nástupe na školu v zahraničí a po upresnení rozvrhu si vybav Potvrdenie/Certification, na hlavičkovom papieri s podpisom, ktorým zahraničná škola potvrdí že v danom semestri študuješ u nich a tiež predmety, ktoré si si vybral.
 • Scan Potvrdenia pošli koordinátorovi zahraničného vzdelávania na Bilgyme – deadline 30.9.

Po návrate domov

 • O ukončení štúdia v zahraničí je potrebné priniesť doklad (Vysvedčenie, Certifikát, Potvrdenie).
 • Za 1. polrok / 2. polrok, resp. školský rok budeš na Bilgyme klasifikovaná/ý na základe výsledkov komisionálnych skúšok z určených predmetov.

Komisionálne skúšky

 • Rozhodnutie, z ktorých predmetov budeš robiť komisionálne skúšky, ti pošleme mailom v priebehu októbra.
 • Presný termín a okruhy tém KS Ti pošleme minimálne 30 dní pred ich konaním. Ak si správne zvolíš predmety na škole v zahraničí, KS budeš mať iba zo SJL. Inak zo SJL + max. troch ďalších predmetov.
 • Budeš mať prístup ku všetkým materiálom a informáciám, ktoré učitelia priebežne zadávajú na edupage.

Školné

 • Ak odchádzaš na 1 polrok – platí sa celé školné
 • Ak odchádzaš na celý školský rok – platí sa polovičné školné

 

Štúdium v zahraničí sa vždy povoľuje na jeden školský rok. Štúdium je možné povoliť aj opakovane, no vždy len po úspešnom ukončení ročníka. Do 15. mája v danom roku sa treba ohlásiť, či sa vrátiš, alebo chceš študovať ďalej v zahraničí.

Koordinátorka zahraničného vzdelávania

IMG_7470

 

Blanka Štefan Antalová
blanka.stefan(zavináč)bilgym.sk

 

Žiadosť, potvrdenie a prípadné otázky posielajte na email alebo sa zastavte na sekretariáte školy.

Podcast na tému štúdium v zahraničí

Vypočujte si podcast Mariánom Czérem, bývalým zástupcom riaditeľa pre akademické procesy, na tému štúdia v zahraničí

Naše partnerské školy