Čo musím urobiť ak chcem študovať v zahraničí

  • Vyplň žiadosť
  • Keď si prijatý na školu, vyberieš si predmety, ktoré zodpovedajú učebnému plánu našej školy
  • Mal by si si vybrať 1 prírodovedný predmet, 1 humanitný predmet a cudzí jazyk (ak študuješ napr. v USA, alebo UK, tak ešte nemecký, alebo španielsky jazyk)

Poznámka: Cudzí jazyk (NEJ/ŠPJ) nie je povinný pre študentov 4. roč, ktorí v zahraničí absolvujú 2. polrok alebo celý školský rok.

Keď nastúpiš na školu

  • Do 30 dní od nástupu do školy pošli potvrdenie o návšteve školy spolu so zoznamom predmetov a meno a mail kontaktnej osoby

Po návrate domov

  • prines vysvedčenie / doklad o absolvovaní štúdia s výsledkami (do 15. 2. resp. 30. 8.)
  • V priebehu posledných augustových týždňov (alebo v priebehu februára, ak ideš na 1 polrok) ťa čakajú komisionálne skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a spravidla dvoch ďalších predmetov, ktoré určí riaditeľ školy a ukončíš tak ročník na svojej kmeňovej škole
  • Po absolvovaní 1. polroku v zahraničí odporúčame nastúpiť do školy po zimných prázdninách (pomôže to rýchlejšej adaptácii na slovenský školský systém). Nástup do 2. polroka je povinný od 1. 2.

Školné

  • Ak odchádzaš na 1 polrok – platí sa celé školné
  • Ak odchádzaš na celý školský rok – platí sa polovičné školné

Štúdium v zahraničí sa vždy povoľuje na jeden školský rok. Štúdium je možné povoliť aj opakovane, no vždy len po úspešnom ukončení ročníka. Do 15. mája v danom roku sa treba ohlásiť, či sa vrátiš, alebo chceš študovať ďalej v zahraničí.

Kontaktná osoba

Blanka Štefan Antalová
blanka.stefan(zavináč)bilgym.sk

Žiadosť, potvrdenie a prípadné otázky posielajte na email alebo sa zastavte na sekretariáte školy.

Podcast na tému štúdium v zahraničí

Vypočujte si podcast Mariánom Czérem, bývalým zástupcom riaditeľa pre akademické procesy, na tému štúdia v zahraničí

Získaj štipendium na štúdium v zahraničí

Štipendium na Montana State University

Štipendium na Minnehaha Academy