LACO Daniel

predseda Správnej rady

BARANOVIČ Roman

koordinácia spoločných aktivít škôl C. S. Lewisa

BAČA Michal

člen správnej rady

BOLEDOVIČOVÁ IVANA

členka správnej rady

SLIMÁK Dušan

člen správnej rady