LACO Daniel

predseda Správnej rady

BARANOVIČ Roman

koordinácia spoločných aktivít škôl C.S. Lewisa (CZŠ Narnia a Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa)

HAVELKA Miroslav

člen, zodpovedný za hospodárske otázky

MARKUŠOVÁ Zuzana

členka

MITANA Milan

člen