WICK (Weekly Inspirational Club for Kids) je stretnutie klubového charakteru. Po krátkom predstavení sa dozvedáme, čím sú pre nás pozvaní hostia zaujímaví a inšpirujúci. Otázky a odpovede môžeme klásť všetci.

Moderátori stretnutí sú vyberaní spomedzi pedagógov, ale i študentov. Niekedy sa stane, že niektorí hostia svoje stretnutia moderujú úplne spontánne aj sami. Pri pohľade na ľudí, ktorí v živote niečím zaujímavým žijú a niečo vzrušujúce sami robia, sme všetci tak trochu deťmi.

Nezáleží na tom, koľko máme rokov a či sme študenti alebo učitelia. Chceme sa nechať inšpirovať obyčajnými i neobyčajnými životnými príbehmi ľudí.