SEKRETARIÁT

LATTOVÁ Anna

zástupkyňa riaditeľa pre nepedagogické procesy
anna.lattova(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 238

LACKOVÁ Katarína

tajomníčka
Telefón: 02/204 202 41, +421 907 115 967
tajomnik(zavináč)bilgym.sk

kancelária č. 238

ŠTEFAN ANTALOVÁ Blanka 

personalistika a koordinácia pedagogických procesov
blanka.stefan(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 238

LEZOVÁ Monika

operačný manažment
monika.lezova(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 238

RECEPCIA

TAHOTNÁ Mária

recepcia a prevádzka budovy
maria.tahotna(zavináč)bilgym.sk
recepcia / kancelária č. 238

TAHOTNÁ Andrea

recepcia a registratúra
andrea.tahotna(zavináč)bilgym.sk
recepcia / kancelária č. 238

INÁ NEPEDAGOGICKÁ PODPORA

LACO Dávid

rozvoj školy
david.laco(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 232

JANKOVIČ Matej

IT podpora
matej.jankovic(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 319

ÚDRŽBA ŠKOLY

KMEŤOVÁ Mária

upratovanie

KORDIAKOVÁ Alena

upratovanie

MAJOVÁ REVENDOVÁ Monika

upratovanie

KLOCHKO Iryna

upratovanie

DOSTÁL Tomáš

školník