Do siete škôl C. S. Lewisa patria:

Základné školy

Stredné školy

Riaditelia a riaditeľky škôl združenia C. S. Lewisa

Ďalšou školou, ktorá je blízka Združeniu škôl C. S. Lewisa, hoci nie je jeho súčasťou, je Základná škola Narnia v Banskej Bystrici.

Združenie škôl C. S. Lewisa

Zriaďovateľom uvedených škôl je účelové zariadenie Združenie škôl C. S. Lewisa, ktoré ustanovil Zbor Cirkvi bratskej so sídlom na Cukrovej ulici 4 v Bratislave. Cirkev bratská v Slovenskej republike je jednou z menších evanjelikálnych cirkví, ktoré pôsobia na Slovensku. Pochádza pôvodne z Jednoty bratskej, ktorej posledným biskupom bol Ján Ámos Komenský. Rovnako ako on, i my Cirkev chápeme ekumenicky. (viac info – www.cbba.sk).

Školy C. S. Lewisa spolu zdieľajú nielen misiu, ale aj osvedčené metódy vzdelávania (prvá školy vznikla v roku 1994), formy spolupráce s rodičmi, prístup k deťom s osobitnými potrebami a mnohé iné skúsenosti. Naša vízia vyjadruje rozpracovanie tejto misie pre podmienky regiónu, v ktorom pôsobíme. Školy majú kresťanský charakter. Náboženská výchova, ktorá je súčasťou vzdelávacieho programu, je uskutočňovaná ekumenicky, s úctou a rešpektom k svetonázoru každého študenta.

Vedenie Združenia škôl C. S. Lewisa

Roman Baranovič, riaditeľ Združenia škôl C. S. Lewisa, zodpovedný za strategické plánovanie, finančný manažment a personálnu oblasť základnej školy i gymnázia