Koordinátor prípravy na VŠ je Dávid Laco (david.laco(zavináč)bilgym.sk).

VYPLNENIE PRIHLÁŠKY NA VŠ:

Kód strednej školy (IČO): 030848008
Študijný odbor: bilingválne štúdium
Kód študijného odboru: 7902 J 74 – bilingválne štúdium

TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK:

Slovensko

  • vysoké školy s talentovanými skúškami (napr. VŠVU, VŠMU) – november alebo  december
  • ostatné vysoké školy  – väčšina škôl –  28. február

 Česká republika

  • vysoké školy s talentovanými skúškami (napr. VŠVU, VŠMU) – november alebo  december
  • ostatné vysoké školy  – väčšina škôl –  28. február

Holandsko – 1. december, 1. marec

Rakúsko – 31. august

United Kingdom – od 1. septembra do 15. januára

USA – od 1. októbra do 31. decembra

Bilgym Future Counselling – facebook stránka

Komplexné informácie zo sveta slovenských škôl

Komplexné informácie zo sveta českých škôl