Misia:

Každého žiaka vzdelávame a vychovávame

k tvorivému a kritickému mysleniu,

k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu

a k schopnosti tvoriť komunity

 v duchu kresťanských biblických hodnôt.

Vízia:

Aby sme vo svete, ktorý nám bol zverený, naplnili našu misiu,

zámerne a systematicky vytvárame prostredie,

v ktorom sa spolu skúsenosťou a reflexiou učíme spoznávať pravdu,

vzájomne sa inšpirujeme

a podnecujeme k celostnému rozvoju.

Je nemálo tých, čo vzdelávanie delia na „tvrdé“ fakty a „mäkké“ hodnoty. Vraj sa treba naučiť počítať, dobre hovoriť po anglicky a dokázať rozlúštiť tajomné šifry chemických vzorcov. Hovoria, že hodnoty sú fajn, ale len ako doplnok, či zákusok k nedeľnému obedu…

My sme však presvedčení o tom, že hodnoty musia mať rovnakú váhu ako vedomosti či zručnosti, lebo aj žiť sa treba učiť a vedomosti bez hodnôt dokážu byť zhubné.

V zmysle misie školy veríme, že „žiadny človek nie je ostrov“ (Thomas Merton), lebo byť človekom znamená žiť vo vzťahoch a stavanie mostov je lepšie, ako budovanie múrov. Naša škola chce byť bezpečným priestorom, v ktorom je rozmanitosť vítaná.

Spolu s americkým spisovateľom Scottom Peckom (ktorý o.i napísal významnú knihu o komunite „Different Drum“) komunitu chápeme ako skupinu ľudí, ktorí sú bez ohľadu na rôznorodosť sociálneho či svetonázorového zázemia schopní akceptovať a prekonávať vzájomné odlišnosti. Sú schopní otvorenej zmysluplnej komunikácie a spolupráce na ceste za spoločným cieľom, to všetko vo vedomí vzájomného bezpečia.