Rada rodičov Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa, je volený orgán reprezentujúci všetkých rodičov študentov a študentiek školy.

Štatút Rady rodičov
Pravidlá a postupy Rady rodičov Bilingválneho gymnázia C. S. L.

Predsedníčka Rady rodičov – Ing. Lucia Skraková – lucka.skrakova(zavináč)gmail.com
Podpredseda Rady rodičov – Ing. Rastislav Gálik – rastislav.galik(zavináč)gmail.com

1.BIng. Ivan Bošňák ivan.bosnak(zavináč)gmail.com
1.IJaroslav Milkosouldrainer8(zavináč)gmail.com
1.LPhDr. Róbert Babeľa, PhD.robert(zavináč)babela.sk
1.GMgr. Tatiana Freylichovátana.frey(zavináč)gmail.com
1.YMichaela Oroszovámichaela(zavináč)orosz.sk
1.MIng. Norbert Kornykorny(zavináč)softival.com
   
2.BMgr. Lenka Vojtekoválvojtekova(zavináč)gmail.com
2.IMgr. Katarína Lesayoválesayova(zavináč)komkom.sk
2.LIng. Lubica Halásoválubicahalas(zavináč)gmail.com
2.GIng. Lucia Skrakoválucka.skrakova(zavináč)gmail.com
2.YIng. Lenka Gergeľoválenkagergelova(zavináč)hotmail.com
2.MMgr. Silvia Žemlovásilvia.zemlova(zavináč)gmail.com
   
3.BIng. Rastislav Gálikrastislav.galik(zavináč)gmail.com
3.IDoc. Martin Takáčtakac.martin(zavináč)gmail.com
3.LPhDr. Daniela Migrovádaniela(zavináč)migra.sk
3.GMgr. Jan Majtanjan(zavináč)majtan.com
3.YPharmDr. Ľubica Slimáková, MPHslimaci(zavináč)slimaci.sk
3.MMgr. Henrieta Mičkovicovánusini(zavináč)gmail.com
   
4.BIng. Karin Nemčekovákarin.nemcekova(zavináč)gmail.com
4.IMgr. Katarína Lesayoválesayova(zavináč)komkom.sk
4.LMgr.Art. Pavol Šuškasuska.pavol(zavináč)gmail.com
4.GIng. Lucia Kleibloválucia.kleiblova(zavináč)gmail.com
4.YMgr. Art. Barbora Bauerovábarbara.bauerova(zavináč)gmail.com
4.MRomana Karvašová
Mgr. Ing. Roman Mikolaj
roman.mikolaj(zavináč)hotmail.com
romanaerka(zavináč)gmail.com
   
5.BPhDr. Daniela Migrovádaniela(zavináč)migra.sk
5.IMUDr. Hanka Matejováhanka.matejova(zavináč)gmail.com
5.LOxana Ferancováoxana.ferancova(zavináč)ideo.sk
5.GMgr. Sylvia Pálkovásylvia.palkova(zavináč)gmail.com
5.YIng. Denisa Drobuliakovádrobuliakova(zavináč)gmail.com
5.MMgr. Anna Juríčkovájurickovaanicka(zavináč)gmail.com
   

Dátumy stretnutí Rady rodičov:

  • 11. 10. 2022
  • 15. 02. 2023
  • 23. 05. 2023

Stretnutia sú vždy o 17:00. Podľa situácie budú prebiehať osobne alebo cez Teams.