Milí maturanti,

tu nájdete prihlášku na maturity a informácie o maturite 2019

Pokyny a informácie pre maturantov k EČ a PFIČ MS 2019

Harmonogram písomných maturít

Ukážky vyplnených odpoveďových hárkov:
MS 2019_OH_2VUJC1_krizik
MS 2019_OH_2VUJC1_pero
MS 2019_OH_CJB1_krizik
MS 2019_OH_CJB1_pero
MS 2019_OH_CJB2_krizik
MS 2019_OH_CJB2_pero
MS 2019_OH_MAT
MS 2019_OH_SJSL_krizik
MS 2019_OH_SJSL_pero
MS 2019_OH_VUJ_krizik
MS 2019_OH_VUJ_pero