Milí maturanti,

tu nájdete informácie k maturitám na rok 2021/22. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte petra.birova(zavináč)bilgym.sk

Náhradný a opravný termín maturitnej skúšky

Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

Riadny termín sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:

  • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra – 15. marca 2022 (utorok),
  • anglický jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk – 16. marca 2022 (streda),
  • matematika – 17. marec 2022 (štvrtok),
  • slovenský jazyk a slovenská literatúra – 18. marec 2022 (piatok).

Náhradný termín sa uskutoční v termíne 5. – 8. apríl 2022.

Ústna forma internej časti Maturitnej skúšky

Uskutoční sa v čase od 23. – 27. máj 2022.

Bližšie informácie o maturite

Základné informácie o maturite 2022

Pokyny pre žiakov – písomná časť MS

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS

MATURITA 2022 – Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS – 2. vyučovací jazyk (cudzí jazyk C1)

MATURITA 2022 – Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS – vyučovací jazyk (SJL, MJL, UJL)

MATURITA 2022 – Špecifikácia testu EČ MS – MAT

Pokyny na vyplňovanie OH 2022

Vzory odpoveďových hárkov k testu externej časti MS

2022

Odpoveďový hárok č. 1 z druhého vyučovacieho jazyka – úroveň C1

Odpoveďový hárok č. 2 z druhého vyučovacieho jazyka – úroveň C1

Odpoveďový hárok z matematiky

Odpoveďový hárok č. 1 zo slovenského jazyka

Odpoveďový hárok č. 2 zo slovenského jazyka

2020

Odpoveďový hárok č. 1 z druhého vyučovacieho jazyka – úroveň C1

Odpoveďový hárok č. 2 z druhého vyučovacieho jazyka – úroveň C1

Odpoveďový hárok z matematiky

Odpoveďový hárok č. 1 zo slovenského jazyka

Odpoveďový hárok č. 2 zo slovenského jazyka