Tu nájdete informácie k externej (písomnej) časti maturity 2019/2020:

Harmonogram

Špecifikácia testu – slovenský jazyk

Špecifikácia testu – druhý vyučovací jazyk úroveň C1

Špecifikácia testu – matematika

Pokyny a kritériá na hodnotenie testu – slovenský jazyk

Pokyny a kritériá na hodnotenie testu – druhý vyučovací jazyk

Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov

Ukážka odpoveďového hárku č. 1 – slovenský jazyk

Ukážka odpoveďového hárku č. 2 – slovenský jazyk

Ukážka odpoveďového hárku č. 1 – druhý vyučovací jazyk úroveň C1

Ukážka odpoveďového hárku č. 2 – druhý vyučovací jazyk úroveň C1

Ukážka odpoveďového hárku – matematika

 

Tu nájdete termíny maturít na rok 2019/2020:

Prihláška na Maturitu – 4.ročník

Prihláška na Maturitu – 5. ročník

Základné informácie – Maturity 2020

Maturity – termíny

 

NÚCEM v spolupráci so Strednou odbornou školou masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave pripravil pre maturantov videá, ktoré im pomôžu pripraviť sa na to, čo ich na maturite čaká:

Ako funguje maturitná skúška?
Ako sa hodnotí externá časť maturity?
Ako prebieha maturitná skúška?