Tu nájdete formuláre na stiahnutie:

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok 2020/2021 (posledné zmeny dokumentu sú vyznačené)

COVID

Manuál k opatreniam školy voči COVID-19

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred nástupom do zamestnania (po 3 dňoch)

Výhlásenie o bezinfekčnosti po 3 dňoch mimo školy (žiaci)

Iné

OSPRAVEDLNENIE študenta

ŽIADANKA o uvoľnenie študenta na viac ako 3 dni

Žiadosť_o_štúdium_v_zahraničí

ODPORUČENIE na OSLOBODENIE od povinnej telesnej výchovy

ŽIADOSŤ o štúdium podľa IUP

POTVRDENIE o dobročinnosti

Žiadosť o štipendium