Pomôžte 489 mladým ľuďom rásť. 

 Aby sme vo svete, ktorý nám bol zverený, naplnili našu misiu, zámerne a systematicky vytvárame prostredie, v ktorom sa spolu skúsenosťou a reflexiou učíme spoznávať pravdu, vzájomne sa inšpirujeme a podnecujeme k celostnému rozvoju.“

 

Veríme, že je dôležité ponúkať mladým ľuďom vzdelávanie a výchovu k tvorivému a kritickému mysleniu, k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu a k schopnosti tvoriť komunity. 

 

Aby sme dokázali pretaviť tieto hodnoty do praxe, snažíme sa o vytváranie rešpektujúceho prostredia, využívame princípy inklúzie a inovatívnych prístupov k vzdelávaniu, podporujeme aktívne zapájanie študentiek a študentov do života školy, realizácie svojich nápadov a preberanie zodpovednosti za spoločný mikrosvet.  

 

Neoddeliteľnou súčasťou Bilgymu sú okrem iného aktivity školského podporného tímu, neformálne študentské zóny, rovesnícky mentoring i program dobročinnosti, ktorý vedie našich študentov k využívaniu svojich zručností v prospech druhých.  

 

Ak sú Vám hodnoty Bilgym blízke a chceli by ste sa stať súčasťou nášho sveta, veľmi radi si s Vami prejdeme rôzne možnosti a formy zapojenia a podpory. 

Čomu napríklad môžete pomôcť?

 • umožniť študentom z nízkopríjmových rodín a sociálne znevýhodneného prostredia získať štipendium 
 • zachrániť projekt Edubox – viac o projekte)
 • podporiť rozvoj aktivít školského podporného tímu, ktoré pomáhajú mladým ľuďom zvládať náročné obdobia, upevňovať vedomie vlastnej hodnoty a rozvíjať ich potenciál, či sociálne zručnosti
 • zastrešiť veľký projekt montáže fotovoltaických panelov, ktoré nám umožnia využívať obnoviteľné zdroje energie
 • byť katalyzátorom zmien na ďalších školách – preniesť dobrú prax spojenú s mentoringovým vzdelávaním 

Ako sa zapojiť?

 • Spoznajte nás 🙂 začnite odoberať newsletter a získate prehľad o všetkom, čo sa deje na škole
 • Príďte osobne – radi Vám predstavíme priestory školy, kde sa priamo napĺňajú naše vízie
 • Staňte sa partnerom – zvoľte si spôsob, ktorý je pre Vás najvhodnejší. 

Najčastejšie možnosti podpory:

 • Finančný dar
 • Asignácia 2 % z dane
 • Poskytnutie pro bono služieb
 • Partnerské zastrešenie konkrétnej aktivity / projektu 
 • Reklamné partnerstvo (možnosť charitatívnej reklamy)

Kontaktná osoba

Laco Dávid

 

 

Dávid Laco
david.laco(zavináč)bilgym.sk

Podporili nás

Projekt inklúzie podporujú:

   

 

Projekt rozvoja sociálneho podnikania podporili:
Rodičia študentov Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

       

 

Obnovu a odhlučnenie učební podporili:
Rodičia študentov Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

      

 

Vybudovanie workout ihriska a športoviska podporili:
Rodičia študentov Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

      
       

 

 

Vybudovanie posilňovne podporili:
Rodičia študentov Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

    

 

 

Podpora projektu na predĺženie životnosti školského ihriska: