Projekt inklúzie podporujú:

   


Projekt rozvoja sociálneho podnikania podporili:
Rodičia študentov Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

       


Obnovu a odhlučnenie učební podporili:
Rodičia študentov Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

     


Vybudovanie workout ihriska a športoviska podporili:
Rodičia študentov Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

     
     


Vybudovanie posilňovne podporili:
Rodičia študentov Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa