Projekt inklúzie podporujú:

   

 

Projekt rozvoja sociálneho podnikania podporili:
Rodičia študentov Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

       

 

Obnovu a odhlučnenie učební podporili:
Rodičia študentov Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

     

 

Vybudovanie workout ihriska a športoviska podporili:
Rodičia študentov Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

     
     

 

Vybudovanie posilňovne podporili:
Rodičia študentov Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

 

 

Podpora projektu na predĺženie životnosti školského ihriska: