V školskom roku 2012-2013 sme v rámci školy predstavili a rozbehli projekt tútoringu (neskôr mentoringu), ktorý má v jednotlivých ročníkoch rôzne podoby.

MENTORING

Prvý ročník

  • Študenti sa stretávajú každý týždeň so svojím triednym mentorom skupinovo a minimálne 2-krát do roka aj individuálne.
  • Študenti majú tiež možnosť zapojiť sa do PeerMentoringu v rámci ktorého sa stretávajú so starším študentom, ktorý ich sprevádza.

Druhý ročník
V druhom ročníku je mentoring povinnou súčasťou vyučovania, pričom si študenti vyberajú svojho mentora na začiatku roka a stretávajú sa s ním 2-krát mesačne.

Vyššie ročníky
Mentoring je dobrovoľný. Študenti si môžu vybrať mentora spomedzi učiteľov aj externých mentorov.

MENTORI

Úlohou mentora je sústrediť sa na celostný rozvoj študenta. Mentor študenta sprevádza na ceste objavovania svojho potenciálu a hľadania spôsobov jeho naplnenia. Problémové situácie, s ktorými študent prichádza do kontaktu, vníma mentor ako príležitosť na rast a rozvoj študenta, pričom mu pomáha vidieť rôzne alternatívy správania sa a ich dôsledky.

Mentor nedáva študentovi rady ani hotové riešenia, rozhodnutia necháva na študentovi.

Vyučujúci, ktorí sú do programu zapojení, absolvovali sériu tréningov a vo vlastnom vzdelávaní neustále pokračujú prostredníctvom skupinovej a individuálnej supervízie.

KONTAKTNÁ OSOBA

Projekt mentoringu na škole koordinuje Zuzana Kotvanová – zuzana.kotvanova(zavináč)bilgym.sk