INICIATÍVE SA MEDZE (NE)KLADÚ

Na Bilgyme sa dlhodobo snažíme vytvárať pre študentov a študentky priestor pre rozvoj – seba, druhých, svojho okolia v škole i mimo nej. Vnímame, že každý človek má iné potreby, iný potenciál a iné možnosti, čo môže ponúknuť a čím obohatiť ostatných. Cieľom neformálneho vzdelávania mladých ľudí a podpory komunity je umožniť takýto individuálny rozvoj v príjemnom, inšpiratívnom a bezpečnom prostredí.

Podpora študentských iniciatív je silnou súčasťou DNA našej školy. Jediným limitom môžu byť kapacity – personálne, materiálne a finančné. Aj preto sa uchádzame o 2 % z Vašich daní, ktoré spoločne dokážu prekonávať tieto limity.

Tak, aby sa iniciatíve naozaj nekládli žiadne medze.

Podporte iniciatívu študentov a študentiek Bilgym prostredníctvom 2 % z Vašich daní.

AKO NA TO

Ak ste SZČO alebo firma, 2% venujete elektronicky v rámci podávania daňového priznania.
Ak ste zamestnanec, treba aby ste mali Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2%. Obe tieto tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.

 • ak Vám daňové priznanie robí zamestnávateľ, do 15. 2. 2024 je potrebné požiadať ho o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Na základe neho Vám zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zaplatení dane
 • stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu so zaplatenej dane z príjmov (predvyplnené tlačivo je Vám k dispozícii tu)
 • Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska v termíne do 30 4. 2024
  dôležité: ak ste v roku 2023 “odpracovali” minimálne 40 dobrovoľníckych hodín (aj pre inú organizáciu, nemusí byť iba pre prijímateľa), môžete venovať až 3 % z dane. K daňovému priznaniu je potrebné pripojiť Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.
 • 2 % môžete venovať uvedením priamo vo formulári daňového priznania:

  Názov (Obchodné meno): Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
  Adresa: Haanova 28, 851 04 Bratislava
  IČO: 30848008 (IČO sa zarovnáva sprava)

 • termín: v rámci podávania daňového priznania do 2. 4. 2024 (pozn.: štandardný termín 31. 3. pripadol na víkend a 1. 4. na deň pracovného pokoja), resp. najneskôr do 1. 7. 2024 v prípade oznámenia predĺženia lehoty na podanie daňového priznania (pozn.: 30. 6. pripadol na víkend)
 • dôležité: ak ste v roku 2023 “odpracovali” minimálne 40 dobrovoľníckych hodín (aj pre inú organizáciu, nemusí byť iba pre prijímateľa), môžete venovať až 3 % z dane. K daňovému priznaniu je potrebné pripojiť Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Link na elektronické formuláre na portáli Financnasprava.sk:

DPFOA – Daňové priznanie pre fyzickú osobu typu A 
DPFOB – Daňové priznanie pre fyzickú osobu typu B 

 • 2 % môžete venovať uvedením priamo vo formulári daňového priznania
 • termín: v rámci podávania daňového priznania do 2. 4. 2024 (pozn.: štandardný termín 31. 3. pripadol na víkend a 1. 4. na deň pracovného pokoja), resp. najneskôr do 1. 7. 2024 v prípade oznámenia predĺženia lehoty na podanie daňového priznania (pozn.: 30. 6. pripadol na víkend)
 • dôležité: 2 % z dane môžete venovať vtedy, ak ste v roku 2023 resp. do 31. 3. 2024 DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). Ak ste tak urobili, potom môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní uvediete, že poukazujete 2 % z dane. V inom prípade je možné darovať “len” 1 % z dane.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2 % Z DANE

Názov: Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Adresa: Haanova 28, 851 04 Bratislava
IČO: 30848008 (IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava!)

AKO VAŠE 2 % POMOHLI V PREDOŠLOM ROKU?

Financie, ktoré sme získali v roku 2023, sme použili na rozvoj študentského zázemia, o ktoré sa starajú samotní študenti a študentky. Ide o priestory, ktoré môžu spoluvytvárať, ovplyvňovať a kde sa môžu realizovať. Tráviť tam čas s priateľmi, diskusiami, prípravou na vyučovanie, relaxom, či tvorením. Práve v týchto zónach často vznikajú nápady na rôzne komunitné aktivity a študentské iniciatívy. Tie, na podporu ktorých sa chceme zamerať v tomto roku – aj prostredníctvom kampane na 2 %.

Zo srdca Vám ďakujeme za poukázanie Vašich 2 % z dane pre Bilgym. Každá, aj malá suma, má veľký význam, keď sa spojí do jedného celku.