Milí rodičia, študenti, bývalí študenti a priatelia Bilgymu,

V prvom rade Vám chcem srdečne poďakovať za 2% z dane, ktoré ste nám venovali v roku 2022. Vďaka Vašim darom je možné ďalej rozvíjať školu a formovať ju ako priestor, ktorý patrí aj samotným študentom a študentkám – ktorý môžu spoluvytvárať, ovplyvňovať a kde sa môžu realizovať. Priestor, do ktorého jednoducho patria.

Nesmierne si Vašu snahu pomôcť vážime. Aj vďaka darom z 2 % dnes môžete na škole nájsť “obývačku” – študentské zázemie, o ktoré sa starajú samotní študenti.

Pomôžte nám premeniť ďalšie nevyužité miesta na škole na študentské zóny


Ak máte možnosť prideliť 2 % z dane Vami vybranej organizácii a rozmýšľate, kde by boli prínosom, zvážte, prosím, aj podporu pre Bilgym. Spolu s budovaním študentských zón poslúžia aj na realizáciu tzv. komunitnej služby našich študentov
. Formou aktívnej pomoci tam, kde je to potrebné, získavajú študenti zážitok spolupatričnosti a angažovanosti, kedy možno aj “malá” služba dokáže meniť prostredie a život konkrétnych ľudí.

Ďakujeme za každé jedno Vaše rozhodnutie, darovať 2% z Vašich daní práve Bilgymu. Vybudujme spoločne ešte lepšiu a krajšiu školu.

AKO NA TO

Ak ste SZČO alebo firma, 2% venujete elektronicky v rámci podávania daňového priznania.
Ak ste zamestnanec, treba aby ste mali Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2%. Obe tieto tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.

 • ak Vám daňové priznanie robí zamestnávateľ, do 15. 2. 2023 je potrebné požiadať ho o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Na základe neho Vám zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zaplatení dane
 • stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu so zaplatenej dane z príjmov (predvyplnené tlačivo je Vám k dispozícii tu)
 • Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska v termíne do 30 4. 2023
  dôležité: ak ste v roku 2022 “odpracovali” minimálne 40 dobrovoľníckych hodín (aj pre inú organizáciu, nemusí byť iba pre prijímateľa), môžete venovať až 3 % z dane. K daňovému priznaniu je potrebné pripojiť Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.
 • 2 % môžete venovať uvedením priamo vo formulári daňového priznania
 • termín: v rámci podávania daňového priznania do 31. 3. 2023, resp. najneskôr do 30. 6. 2023 v prípade oznámenia predĺženia lehoty na podanie daňového priznania
 • dôležité: ak ste v roku 2022 “odpracovali” minimálne 40 dobrovoľníckych hodín (aj pre inú organizáciu, nemusí byť iba pre prijímateľa), môžete venovať až 3 % z dane. K daňovému priznaniu je potrebné pripojiť Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.
 • 2 % môžete venovať uvedením priamo vo formulári daňového priznania
 • termín: v rámci podávania daňového priznania do 31. 3. 2023, resp. najneskôr do 30. 6. 2023 v prípade oznámenia predĺženia lehoty na podanie daňového priznania
 • dôležité: 2 % z dane môžete venovať vtedy, ak ste v roku 2022 resp. do 31. 3. 2023 DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). Ak ste tak urobili, potom môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní uvediete, že poukazujete 2 % z dane. V inom prípade je možné darovať “len” 1 % z dane.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2 % Z DANE

Názov: Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Adresa: Haanova 28, 851 04 Bratislava
IČO: 30848008 (IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava!)

Ďakujeme!