Milí rodičia, priatelia, bývalí študenti,

v mene riaditeľa, vedenia školy a celého BilGymu Vám srdečne ďakujeme za 2% z dane, ktoré ste nám venovali v roku 2019. Úsilie a financie z 2% z dane a z darov sme použili na rekonštrukciu zborovne, dobudovania galérie a recepcie, vďaka čomu sa priestor v našej škole stal otvorenejším a krajším.

O Vašu dôveru sa uchádzame opäť aj v týchto náročných časoch. V tomto roku by sme chceli posilniť 3 veci, o ktorých si myslíme, že robia našu školu výnimočnou – program dobročinnosti, neformálne vzdelávanierozvoj učiteľov. Vďaka Vám môžeme naše programy spraviť lepšími, a teda spraviť aj našu školu lepšou pre Vaše deti, študentov a učiteľov. Takisto by sme radi naštartovali dlhodobejší projekt vybudovania knižnice.

BilGym bude súčasťou života Vašich detí len určitý čas, preto, ak je možné prosíme vás, aby vaša voľba komu venujete svoje 2% padla práve na nás. Držíme si navzájom v aktuálnej situácii palce – spoločne to zvládneme. ĎAKUJEME za každú podporu.


AKO NA TO

Aktualizované informácie na základe situácie s COVID-19:
Vláda prijala opatrenia podľa ktorých bude možné podať daňové priznanie a teda aj 2-3% až po skončení pandémie. Návrh bol predložený parlamentu, ktorý o ňom bude rokovať v najbližších dňoch. Situáciu sledujeme a termíny týkajúce sa 2% budeme priebežne aktualizovať.

Ako podať 2%
Ak ste SZČO alebo firma, 2% venujete elektronicky v rámci podávania daňového priznania.
Ak ste zamestnanec, treba aby ste mali Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2%. Obe tieto tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.

 

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

názov: Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

adresa: Haanova 28, 851 04 Bratislava

IČO: 30848008 (IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava!)

právna forma: účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti


Ako darovať 3% z dane? 

Aby ste mohli venovať 3% z dane, potrebujete Potvrdenie o tom, že ste v roku 2019 odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín.

Napíšte nám na peter.hadvab@bilgym.sk, resp. kontaktujte nás na 0918 727 761 a Potvrdenie Vám vystavíme.


Kedy môže 2% venovať aj právnickú osoba (firma), nielen jednotlivec? 

2% z dane môžete venovať vtedy, ak ste v roku 2019 resp. do 31.3.2020 DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). Ak ste tak urobili, potom môžete poukázať 2% z dane – v daňovom priznaní uvediete, že poukazujete 2% z dane (tak ako po minulé roky).

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY