Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa
Haanova 28
851 04 Bratislava

LACKOVÁ Katarína

tajomníčka gymnázia
Telefón: 02/204 202 41
+421 907 115 967
E-mail: tajomnik(zavináč)bilgym.sk

SEKRETARIÁT

Po: 7.45-9.00 13.00-15.30
Ut: 7.45-9.00 13.00-15.30
St: 7.45-9.00 13.00-15.30
Št: 7.45-9.00 13.00-15.30
Pi: 7.45-9.00 13.00-15.30

MHD linky:

Zastávka Lachova: 68, 88, 96, 196

 

ANETTOVÁ Zuzana

nemecký jazyk
zuzana.anettova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 414

BAN Ján

náboženstvo a etika
jan.ban(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 233

BELÁČEK Matej

dejepis

matej.belacek(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 B

BENKO Michal

fyzika, matematika
michal.benko(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 316

BERNEROVÁ Anita

informatika, matematika
anita.bernerova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 322

BEZÁK Robert

náboženstvo a etika
robert.bezak(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 233

BÍROVÁ Petra

geografia
petra.birova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 B

 

BOŠEĽOVÁ Erika

slovenský jazyk
erika.boselova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 A

CRAMER Miranda

anglický jazyk
miranda.cramer(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

CZÉRE Marián

academic director
psychológia

marian.czere(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 236

 

ČEJKA Pavol

umenie a kultúra
pavol.cejka(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 A

 

ČEVAJKA Jakub

fyzika
jakub.cevajka(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

DEÁK Swapna

biológia
swapna.deak(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 320

 

DUGOVIČOVÁ Zuzana

slovenský jazyk
zuzana.dugovicova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 A

 

ĎUROVCOVÁ Barbora

anglický jazyk
barbora.durovcova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

EDSALL Mike

náboženstvo a etika
mike.edsall(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 414

 

EDSALL Stephanie

stephanie.edsall(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 414

 

GÁBA Matej

slovenský jazyk
matej.gaba(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 A

 

GÁLIK PAVOL

matematika
pavol.galik(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 322

 

GIBSON Andrew

anglický jazyk
andrew.gibson(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

GREGOVÁ TRENČANOVÁ Marianna

chémia
marianna.gregova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 341

 

HALAMIČEK Rastislav

matematika
rastislav.halamicek(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 322

 

HERRERA Carrillo Carolina

španielsky jazyk
carolina.herrera(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 414

 

HLÁVKOVÁ Zuzana

anglický jazyk
zuzana.hlavkova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

HUDÁKOVÁ Kristína

biológia
kristina.hudakova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 320

 

JAURA Dušan

riaditeľ
náboženstvo a etika
dusan.jaura(zavináč)bilgym.sk

riaditeľňa

 

JEŽOVÁ Erika

telesná výchova
erika.jezova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 133

 

JURČO Dušan

vedúci humanitného departmentu
slovenský jazyk
dusan.jurco(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 A

 

KÁLLAY Kristína

občianska náuka, dejepis
kristina.kallay(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 B

 

KEREKRÉTYOVÁ Jana

dejepis
jana.kerekretyova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 B

 

KMOTORKA Michal

telesná výchova
michal.kmotorka(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 132

 

KOVALČÍKOVÁ Dominika

chémia
dominika.kovalcikova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 341

 

KOŽUCHOVÁ Paulína

občianska náuka
paulina.kozuchova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 B

 

KULÍSKOVÁ Mária

náboženstvo a etika
maria.kuliskova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 233

 

KUŠNIERIKOVÁ Michaela

náboženstvo a etika
michaela.kusnierikova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 233

 

LACO Dávid

náboženstvo, občianska náuka
david.laco(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 233

 

MÁHRIKOVÁ Lucia

chémia
lucia.mahrikova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 341

 

MACHAJDÍK Štefan

náboženstvo a etika
stefan.machajdik(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 233

 

MALCOVÁ Alžbeta

dejiny umenia
alzbeta.malcova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 B

MARKOWITZ Shane

geografia, anglický jazyk
shane.markowitz(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 B

 

MICHALKOVÁ Gabriela

nemecký jazyk
gabriela.michalkova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 414

 

OČENÁŠOVÁ VASIČÁKOVÁ Zuzana

psychologička
zuzana.ocenasova(zavináč)bilgym.sk

 

 

PALOVIČOVÁ Viera

ekonomika
viera.palovicova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 B

 

PETRÍK Kristian

matematika, fyzika
kristian.petrik(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 322

 

PETRISKOVÁ Katarína

anglický jazyk
katarina.petriskova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

SABOVÁ Lenka

anglický jazyk
lenka.sabova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

SIMÓN Cristina

španielsky jazyk
cristina.simon(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 414

 

SINOVÁ Veronika

špeciálna pedagogička
veronika.sinova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 228

 

STOPPER Sierra

anglický jazyk
sierra.stopper(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

SZÉKELY Ondrej

vedúci 3D Departmentu
informatika, náboženstvo
ondrej.szekely(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 233

 

SZOLCSÁNYI Peter

chémia
peter.szolcsanyi(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 341

 

ŠÁNDOROVÁ Hana

psychologička
hana.sandorova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 230

 

ŠKOVIERA Ján

jan.skoviera(zavináč)bilgym.sk

 

 

TÓTHOVÁ Veronika

anglický jazyk
veronika.tothova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

URSÍNYOVÁ Veronika

anglický jazyk
veronika.ursinyova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

VACHÁLKOVÁ Stanislava

anglický jazyk
stanislava.vachalkova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

VANKÚŠ Peter

matematika
peter.vankus(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 322

 

VELANOVÁ Michaela

vedúca departmentu prírodných vied
fyzika, matematika
michaela.velanova(zavináč)bilgym.sk

 kabinet č. 316

 

ŽURAVOVÁ Alica

vedúca jazykového departmentu
anglický jazyk
alica.zuravova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

SEKRETARIÁT

HANAN Soňa

zástupkyňa riaditeľa pre nepedagogické procesy
sonia.hanan(zavináč)bilgym.sk

LACKOVÁ Katarína

tajomníčka
Telefón: 02/204 202 41
+421 907 115 967
katarina.lackova(zavináč)bilgym.sk

MIŠINOVÁ Zuzana

koordinátor projektov, podpora učiteľov
zuzana.misinova(zavináč)bilgym.sk

RECEPCIA

ŠUBOVÁ Jana

jana.subova(zavináč)bilgym.sk

TAHOTNÁ Mária

maria.tahotna(zavináč)bilgym.sk

ÚDRŽBA ŠKOLY

KMEŤOVÁ Mária

 

 

KORDIAKOVÁ Alena

 

 

NAGY Tibor

 

 

 

JAURA Dušan

riaditeľ
Telefón: +421 903 971 519
dusan.jaura(zavináč)bilgym.sk

 

 

CZÉRE Marián

akademický riaditeľ
marian.czere(zavináč)bilgym.sk

 

VEDÚCI DEPARTMENTOV

 

JURČO Dušan

vedúci humanitného departmentu

dusan.jurco(zavináč)bilgym.sk

 

 

SZÉKELY Ondrej

vedúci 3D departmentu

ondrej.szekely(zavináč)bilgym.sk

 

 

VELANOVÁ Michaela

vedúca departmentu prírodných vied

michaela.velanova(zavináč)bilgym.sk

 

 

ŽURAVOVÁ Alica

vedúca jazykového departmentu

alica.zuravova(zavináč)bilgym.sk

 

SPRÁVNA RADA

Daniel Bútora koordinácia spoločných aktivít škôl C.S. Lewisa (CZŠ Narnia a Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa)
daniel.butora(zavináč)bilgym.sk
Miroslav Havelka člen, zodpovedný za hospodárske otázky
Pavel Kailing člen, konzultant pre edukáciu
Daniel Laco predseda

TRIEDNI UČITELIA V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018:

1.B – Sierra Stopper; trieda č. 410
1.I – Mária Kulísková; trieda č. 412

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

1.L – Marianna Gregová-Trenčanová; trieda č. 413
1.G – Hana Šándorová; trieda č. 234

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

1.Y – Marián Czére; trieda č. 136
1.M – Ondrej Székely; trieda č. Lroom

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

2.B – Michaela Kušnieriková; trieda č. 408
2.I – Dušan Jurčo; trieda č. 008

zástupca triednych učiteľov: navzájom

2.L – Matej Gába; trieda č. 411
2.G – Veronika Ursínyová; trieda č. 338

zástupca triednych učiteľov: navzájom

2.Y – Ján Ban; trieda č. 005
2.M – Zuzana Dugovičová; trieda č. 235

zástupca triednych učiteľov: navzájom

3.A – Michaela Velanová; trieda FYZlab
3.B – David Laco; trieda č. 006

zástupca triednych učiteľov: navzájom

3.C – Swapna Deák; trieda č. 314
3.D – Stanislava Vachálková; trieda č. 337

zástupca triednych učiteľov: navzájom

3.E – Michal Kmotorka; trieda č. 336
3.F – Jana Kerekrétyová; trieda č. 122

zástupca triednych učiteľov: navzájom

4.A – Alica Žuravová; trieda č. 334
4.B – Erika Ježová; trieda č. 216

zástupca triednych učiteľov: navzájom

5.A – Rastislav Halamíček; trieda č. 409
5.B – Anita Bernerová; trieda č. 335

zástupca triednych učiteľov: navzájom

Zástupcovia Rady rodičov za jednotlivé triedy