Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa
Haanova 28
851 04 Bratislava

LACKOVÁ Katarína

tajomníčka gymnázia
Telefón: 02/204 202 41
+421 907 115 967
E-mail: tajomnik(zavináč)bilgym.sk

SEKRETARIÁT

Po: 7.45-9.00 13.00-15.30
Ut: 7.45-9.00 13.00-15.30
St: 7.45-9.00 13.00-15.30
Št: 7.45-9.00 13.00-15.30
Pi: 7.45-9.00 13.00-15.30

MHD linky:

Zastávka Lachova: 68, 88, 96, 196

 

ANETTOVÁ Zuzana

nemecký jazyk
zuzana.anettova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 414

BAN Ján

náboženstvo a etika
jan.ban(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 233

BELÁČEK Matej

dejepis

matej.belacek(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 B

BENKO Michal

fyzika, matematika
michal.benko(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 316

BERNEROVÁ Anita

informatika, matematika
anita.bernerova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 322

BEZÁK Robert

náboženstvo a etika
robert.bezak(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 233

BÍROVÁ Petra

geografia
petra.birova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 B

 

BOŠEĽOVÁ Erika

slovenský jazyk
erika.boselova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 A

CRAMER Miranda

anglický jazyk
miranda.cramer(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

CZÉRE Marián

academic director
vedúci humanitného departmentu
psychológia

marian.czere(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 236

 

ČEJKA Pavol

umenie a kultúra
pavol.cejka(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 A

 

ČEVAJKA Jakub

fyzika
jakub.cevajka(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

DEÁK Swapna

biológia
swapna.deak(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 320

 

DUGOVIČOVÁ Zuzana

slovenský jazyk
zuzana.dugovicova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 A

 

ĎUROVCOVÁ Barbora

anglický jazyk
barbora.durovcova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

ESMEIJER David

dejepis, anglický jazyk
david.esmeijer(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

GÁBA Matej

slovenský jazyk
matej.gaba(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 A

 

GÁLIK PAVOL

matematika
pavol.galik(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 322

 

GIBSON Andrew

anglický jazyk
andrew.gibson(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

GREGOVÁ TRENČANOVÁ Marianna

chémia
marianna.gregova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 341

GUTIERREZ Elizabeta

anglický jazyk
elizabeta.gutierrez(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

HERRERA Carrillo Carolina

španielsky jazyk
carolina.herrera(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 414

HORVÁTH Peter

fyzika
peter.horvath(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

HUDÁKOVÁ Kristína

biológia
kristina.hudakova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 320

 

JAURA Dušan

riaditeľ
náboženstvo a etika
dusan.jaura(zavináč)bilgym.sk

riaditeľňa

 

JEŽOVÁ Erika

telesná výchova
erika.jezova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 133

 

JURČO Dušan

dusan.jurco(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 A

 

KÁLLAY Kristína

občianska náuka, dejepis
kristina.kallay(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 B

 

KEREKRÉTYOVÁ Jana

dejepis
jana.kerekretyova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 B

KLUNDA Tomáš

chémia
tomas.klunda(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

KLUNDOVÁ Katarína

biológia
katarina.klundova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

KMOTORKA Michal

telesná výchova
michal.kmotorka(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 132

 

KOTVANOVÁ Zuzana

občianska náuka, psychológia
zuzana.kotvanová(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

KOVALČÍKOVÁ Dominika

chémia
dominika.kovalcikova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 341

 

KOVÁČOVÁ Natália

informatika
natalia.kovacova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

KUŠNIERIKOVÁ Michaela

náboženstvo a etika
michaela.kusnierikova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 233

 

LACO Dávid

náboženstvo, občianska náuka
david.laco(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 233

 

MACHAJDÍK Štefan

náboženstvo a etika
stefan.machajdik(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

MARKOWITZ Shane

geografia, anglický jazyk
shane.markowitz(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 B

 

MICHALKOVÁ Gabriela

nemecký jazyk
gabriela.michalkova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 414

MIKŠIĆ Buga

matematika
buga.miksic(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

MORÁVKOVÁ Katarína

náboženstvo a etika
katarina.moravkova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

OČENÁŠOVÁ VASIČÁKOVÁ Zuzana

psychologička
zuzana.ocenasova(zavináč)bilgym.sk

 

 

PALOVIČOVÁ Viera

ekonomika
viera.palovicova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

PETRÍK Kristian

matematika, fyzika
kristian.petrik(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

PETRISKOVÁ Katarína

anglický jazyk
katarina.petriskova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

SABOVÁ Lenka

anglický jazyk
lenka.sabova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

SIMÓN Cristina

španielsky jazyk
cristina.simon(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 414

 

SINOVÁ Veronika

špeciálna pedagogička
veronika.sinova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 228

SONDEJ Martina

slovenský jazyk
martina.sondej(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

STOPPER Sierra

anglický jazyk
sierra.stopper(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

SZÉKELY Ondrej

vedúci 3D Departmentu
informatika, náboženstvo
ondrej.szekely(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

SZOLCSÁNYI Peter

chémia
peter.szolcsanyi(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

ŠÁNDOROVÁ Hana

psychologička
hana.sandorova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 230

ŠKERLIKOVÁ Ľubomíra

anglický jazyk
lubomira.skerlikova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

TÓTHOVÁ Veronika

anglický jazyk
veronika.tothova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

URSÍNYOVÁ Veronika

anglický jazyk
veronika.ursinyova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

VACHÁLKOVÁ Stanislava

anglický jazyk
stanislava.vachalkova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

VANKÚŠ Peter

matematika
peter.vankus(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

VARHANÍKOVÁ Ivana

informatika, matematika
ivana.varhanikova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

VELANOVÁ Michaela

vedúca departmentu prírodných vied
fyzika, matematika
michaela.velanova(zavináč)bilgym.sk

 kabinet č. 316

 

WOLLNER Chris

matematika
chris.wollner(zavináč)bilgym.sk

 kabinet č.

 

ŽURAVOVÁ Alica

vedúca jazykového departmentu
anglický jazyk
alica.zuravova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

SEKRETARIÁT

HANAN Soňa

zástupkyňa riaditeľa pre nepedagogické procesy
sonia.hanan(zavináč)bilgym.sk

LACKOVÁ Katarína

tajomníčka
Telefón: 02/204 202 41
+421 907 115 967
katarina.lackova(zavináč)bilgym.sk

MIŠINOVÁ Zuzana

koordinátor projektov, podpora učiteľov
zuzana.misinova(zavináč)bilgym.sk

RECEPCIA

ŠUBOVÁ Jana

jana.subova(zavináč)bilgym.sk

TAHOTNÁ Mária

maria.tahotna(zavináč)bilgym.sk

ÚDRŽBA ŠKOLY

KMEŤOVÁ Mária

 

 

KORDIAKOVÁ Alena

 

 

NAGY Tibor

 

 

 

JAURA Dušan

riaditeľ
Telefón: +421 903 971 519
dusan.jaura(zavináč)bilgym.sk

 

CZÉRE Marián

akademický riaditeľ
marian.czere(zavináč)bilgym.sk

 

 

ROHÁČEK Marek

zástupca pre výchovu
marek.rohacek(zavináč)bilgym.sk

 

VEDÚCI DEPARTMENTOV

 

CZÉRE Marián

vedúci humanitného departmentu

marian.czere(zavináč)bilgym.sk

 

 

SZÉKELY Ondrej

vedúci 3D departmentu

ondrej.szekely(zavináč)bilgym.sk

 

 

VELANOVÁ Michaela

vedúca departmentu prírodných vied

michaela.velanova(zavináč)bilgym.sk

 

 

ŽURAVOVÁ Alica

vedúca jazykového departmentu

alica.zuravova(zavináč)bilgym.sk

 

SPRÁVNA RADA

Daniel Bútora koordinácia spoločných aktivít škôl C.S. Lewisa (CZŠ Narnia a Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa)
daniel.butora(zavináč)bilgym.sk
Miroslav Havelka člen, zodpovedný za hospodárske otázky
Pavel Kailing člen, konzultant pre edukáciu
Daniel Laco predseda
Milan Mitana člen

TRIEDNI UČITELIA V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019:

1.B – Katarína Morávková; trieda č. 103
1.I – Erika Bošeľová; trieda č. 207

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

1.L – Dušan Jaura; trieda č. 104
1.G – Elizabeta Gutiérrez Libant; trieda č. 410

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

1.Y – Matej Beláček; trieda č. 124
1.M – Anita Bernerová; trieda č. 303

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

2.B – Sierra Stopper; trieda č. 335
2.I – Michal Benko; trieda č. 412

zástupca triednych učiteľov: navzájom

2.L – Marianna Gregová-Trenčanová; trieda č. 413
2.G – Hana Šándorová; trieda č. 234

zástupca triednych učiteľov: navzájom

2.Y – Marián Czére; trieda č. 136
2.M – Ondrej Székely; trieda č. 409

zástupca triednych učiteľov: navzájom

3.B – Michaela Kušnieriková; trieda č. 203
3.I – Dušan Jurčo; trieda č. 204

zástupca triednych učiteľov: navzájom

3.L – Matej Gába; trieda č. 411
3.G – Veronika Ursínyová; trieda č. 338

zástupca triednych učiteľov: navzájom

3.Y – Ján Ban; trieda č. 107
3.M – Zuzana Dugovičová; trieda č. 235

zástupca triednych učiteľov: navzájom

4.A – Michaela Velanová; trieda FYZ lab
4.B – David Laco; trieda č. 105

zástupca triednych učiteľov: navzájom

4.C –
 Swapna Deák; trieda č. 314
4.D – Stanislava Vachálková; trieda č. 337

zástupca triednych učiteľov: navzájom

4.E – Michal Kmotorka; trieda č. 336
4. F – Jana Kerekrétyová; trieda č. 122

zástupca triednych učiteľov: navzájom

5.A – Alica Žuravová; trieda č. 334
5.B – Erika Ježová; trieda č. 408

zástupca triednych učiteľov: navzájom

Zástupcovia Rady rodičov za jednotlivé triedy