Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa
Haanova 28
851 04 Bratislava

LACKOVÁ Katarína

tajomníčka gymnázia
Telefón: 02/204 202 41
+421 907 115 967
E-mail: tajomnik(zavináč)bilgym.sk

SEKRETARIÁT

Po: 7.45-9.00 13.00-15.30
Ut: 7.45-9.00 13.00-15.30
St: 7.45-9.00 13.00-15.30
Št: 7.45-9.00 13.00-15.30
Pi: 7.45-9.00 13.00-15.30

MHD linky:

Zastávka Lachova: 68, 88, 96, 196

 

ANETTOVÁ Zuzana

nemecký jazyk
zuzana.anettova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 414

BAN Ján

náboženstvo a etika
jan.ban(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 110

BAUMANN Eva

dejepis

eva.baumann(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 123

BELÁČEK Matej

dejepis

matej.belacek(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 123

BENKO Michal

fyzika, matematika
michal.benko(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 322

BERNEROVÁ Anita

informatika, matematika
anita.bernerova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 324

BÍROVÁ Petra

geografia
petra.birova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 205

BOGDANOWICZ Daniela

slovenský jazyk

daniela.bogdanowicz(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124

CÚCIKOVÁ Monika

biológia
monika.cucikova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 307

 

CZÉRE Marián

academic director
psychológia

marian.czere(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 236

 

ČEJKA Pavol

umenie a kultúra
pavol.cejka(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 A

 

ČEVAJKA Jakub

fyzika
jakub.cevajka(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 216

 

DEÁK Swapna

biológia
swapna.deak(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 307

DOMINOVÁ Lenka

anglický jazyk
lenka.dominova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

DUGOVIČOVÁ Zuzana

slovenský jazyk
zuzana.dugovicova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 A

FIGEĽ Peter

náboženstvo a etika
peter.figel(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

GÁBA Matej

slovenský jazyk
matej.gaba(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 A

GÁBRIŠ Ivan

chémia
ivan.gabris(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 341

GAČKO Michal

informatika
michal.gacko(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 324

HALA Nicole

občianska náuka, anglický jazyk
nicole.hala(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 121

 

HERRERA Carrillo Carolina

španielsky jazyk
carolina.herrera(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 414

HORVÁTH Peter

fyzika
peter.horvath(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 316

HUČKOVÁ Ivana

matematika
ivana.huckova(zavináč)bilgym.sk

kabinet MAT

 

HUDÁKOVÁ Kristína

biológia
kristina.hudakova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 307

IRŠAI Jana

anglický jazyk
jana.irsai(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

JAKUBÁČOVÁ Jana

matematika
jana.jakubacova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 322

JANIGA Ladislav

fyzika
ladislav.janiga(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 322

 

JEŽOVÁ Erika

telesná výchova
erika.jezova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 133

JOSKO Ján

telesná výchova
jan.josko(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

JURČO Dušan

dusan.jurco(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 A

 

JURČO Pavol

náboženstvo a etika
pavol.jurco(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 110

 

KÁLLAY Kristína

občianska náuka, dejepis
kristina.kallay(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 205

 

KEREKRÉTYOVÁ Jana

vedúca humanitného departmentu
dejepis
jana.kerekretyova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 123

KIČKO Roman

náboženstvo a etika
roman.kicko(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.110

KOLESÁROVÁ Vladimíra

nemecký jazyk
vladimira.kolesarova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 414

 

KUŠNIERIKOVÁ Michaela

náboženstvo a etika
michaela.kusnierikova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 110

 

LACO Dávid

náboženstvo a etika
david.laco(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 110

LACO Miranda

anglický jazyk
miranda.laco(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

LAJOŠOVÁ Martina

dejiny umenia
martina.lajosova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124

 

MACHAJDÍK Štefan

náboženstvo a etika
stefan.machajdik(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 110

MARKOWITZ Shane

geografia, anglický jazyk
shane.markowitz(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 205

 

MICHELSEN Kyle

anglický jazyk
kyle.michelsen(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

MIKŠIĆ Buga

matematika
buga.miksic(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 322

MORÁVKOVÁ Katarína

náboženstvo a etika, koordinátorka projektu inklúzie
katarina.moravkova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 110

 

VASIČÁKOVÁ OČENÁŠOVÁ Zuzana

psychologička
zuzana.ocenasova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 230

OLEXOVÁ Júlia

telesná výchova
julia.olexova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

PALOVIČOVÁ Viera

ekonomika
viera.palovicova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 205

 

PETRÍK Kristian

matematika, fyzika
kristian.petrik(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 322

 

PETRISKOVÁ Katarína

anglický jazyk
katarina.petriskova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

POTOMOVÁ Mária

geografia
maria.potomova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 205

 

SIMÓN Cristina

španielsky jazyk
cristina.simon(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 414

 

KERN SINOVÁ Veronika

špeciálna pedagogička
veronika.sinova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 232

 

SLIVKOVÁ Erika

chémia
erika.slivkova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 341

SOANES Philip

anglický jazyk
philip.soanes(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

SONDEJ Martina

slovenský jazyk
martina.sondej(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 124 A

 

STOPPER Sierra

anglický jazyk
sierra.stopper(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

SZÉKELY Ondrej

vedúci 3D Departmentu
informatika, náboženstvo a etika
ondrej.szekely(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 110

 

SZOLCSÁNYI Peter

chémia
peter.szolcsanyi(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 341

 

ŠÁNDOROVÁ Hana

psychologička
hana.sandorova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 230

ŠKERLIKOVÁ Ľubomíra

anglický jazyk
lubomira.skerlikova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

URSÍNYOVÁ Veronika

anglický jazyk
veronika.ursinyova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

VACHÁLKOVÁ Stanislava

anglický jazyk
stanislava.vachalkova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

VALUŠKOVÁ Silvia

anglický jazyk
silvia.valuskova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

VELANOVÁ Michaela

vedúca departmentu prírodných vied
fyzika, matematika
michaela.velanova(zavináč)bilgym.sk

 kabinet č. 316

 

VIŠŇOVCOVÁ Darina

matematika
darina.visnovcova(zavináč)bilgym.sk

 kabinet č. 322

 

VIGLAŠOVÁ Tereza

anglický jazyk
tereza.viglasova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

VOIT Barbora

anglický jazyk
barbora.voit(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

WOLLNER Chris

matematika
chris.wollner(zavináč)bilgym.sk

 kabinet č. 322

 

ZELENIAK Marek

ekonomika
marek.zeleniak(zavináč)bilgym.sk

kabinet č.

 

ŽURAVOVÁ Alica

vedúca jazykového departmentu
anglický jazyk
alica.zuravova(zavináč)bilgym.sk

kabinet č. 340

 

SEKRETARIÁT

ŠTEFAN ANTALOVÁ Blanka 

zástupkyňa riaditeľa pre nepedagogické procesy
blanka.stefan(zavináč)bilgym.sk

LACKOVÁ Katarína

tajomníčka
Telefón: 02/204 202 41
+421 907 115 967
tajomnik(zavináč)bilgym.sk

LEZOVÁ Monika

koordinátorka eventov, podpora zahraničných učiteľov
monika.lezova(zavináč)bilgym.sk

 

 

RECEPCIA

ŠUBOVÁ Jana

jana.subova(zavináč)bilgym.sk

TAHOTNÁ Mária

maria.tahotna(zavináč)bilgym.sk

 

 

KOORDINÁTOR PEDAGOGICKÝCH PROCESOV

ZELENIAK Marek

marek.zeleniak(zavináč)bilgym.sk

 

 

KOORDINÁTORI NEPEDAGOGICKÝCH PROCESOV

BERECZ Kristián

koordinátor projektu Edubox a doučovania na škole
kristian.berecz(zavináč)bilgym.sk

 

KOTVANOVÁ Zuzana

koordinátorka programu dobročinnosť a komunity Baraka
zuzana.kotvanova(zavináč)bilgym.sk

MORÁVKOVÁ Katarína

koordinátorka programu štipendií
katarina.moravkova(zavináč)bilgym.sk

 

 

IT PODPORA

JANKOVIČ Matej

matej.jankovic(zavináč)bilgym.sk

 

 

 

ÚDRŽBA ŠKOLY

HORVÁTHOVÁ Andrea

 

 

KMEŤOVÁ Mária

 

 

KORDIAKOVÁ Alena

 

 

NAGY Tibor

 

 

MG – VEDENIE ŠKOLY

 

FIGEĽ Peter

riaditeľ

peter.figel(zavináč)bilgym.sk

CZÉRE Marián

zástupca riaditeľa pre vzdelávanie
marian.czere(zavináč)bilgym.sk

kabinet: 236

ROHÁČEK Marek

zástupca riaditeľa pre výchovu

marek.rohacek(zavináč)bilgym.sk

kabinet:

VEDÚCI DEPARTMENTOV

KEREKRÉTYOVÁ Jana

vedúca humanitného departmentu
jana.kerekretyova(zavináč)bilgym.sk

kabinet: 124 B

SZÉKELY Ondrej

vedúci 3D departmentu

ondrej.szekely(zavináč)bilgym.sk

kabinet: 110

VELANOVÁ Michaela

vedúca departmentu prírodných vied

michaela.velanova(zavináč)bilgym.sk

kabinet: 316

ŽURAVOVÁ Alica

vedúca jazykového departmentu
alica.zuravova(zavináč)bilgym.sk

kabinet: 340

ŠTEFAN ANTALOVÁ Blanka

zástupkyňa riaditeľa pre nepedagogické procesy
blanka.stefan(zavináč)bilgym.sk

VEDÚCI PROJEKTOV VÝCHOVY

LACO Dávid

vedúci komunity

david.laco(zavináč)bilgym.sk

kabinet: 110

BAN Ján

koordinátor neformálneho vzdelávania, mentoringu a krúžkov

jan.ban(zavináč)bilgym.sk
kabinet: 110

ŠÁNDOROVÁ Hana

vedúca psychologickej podpory

hana.sandorova(zavináč)bilgym.sk

kabinet: 230

SPRÁVNA RADA

Daniel Laco    predseda Správnej rady
Daniel Bútora koordinácia spoločných aktivít škôl C.S. Lewisa (CZŠ Narnia a Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa)
daniel.butora(zavináč)bilgym.sk
Miroslav Havelka člen, zodpovedný za hospodárske otázky
Pavel Kailing člen, konzultant pre edukáciu
Zuzana  Markušová člen
Milan Mitana člen

TRIEDNI UČITELIA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022:

1.B – Darina Višňovcová; darina.visnovcova(zavináč)bilgym.sk – trieda č.
1.I. – Dušan Jurčo; dusan.jurco(zavináč)bilgym.sk – trieda č.

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

1.L – Jakub Čevajka; jakub.cevajka(zavináč)bilgym.sk – trieda č.
1.G – Jana Kerekrétyová; jana.kerekretyova(zavináč)bilgym.sk – trieda č.

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

1.Y – Eva Baumann; eva.baumann(zavináč)bilgym.sk – trieda č.
1.M – Michaela Velanová; michaela.velanova(zavináč)bilgym.sk – trieda č.

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

2.B – Mária Potomová; maria.potomova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 124
2.I. – Veronika Ursínyová; veronika.ursinyova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 338

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

2.L – Júlia Olexová; julia.olexova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 337
2.G – Marek Zeleniak; marek.zeleniak(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 336

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

2.Y – Jana Jakubáčová; jana.jakubacova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 334
2.M – Monika Lezová; monika.lezova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 335

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

3.B – Erika Ježová; erika.jezova(zavináč)bilgym.sk –  trieda č. 413
3.I – Cristina Simón; cristina.simon(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 411

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

3.L – Peter Figeľ; peter.figel(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 412
3.G – Matej Beláček; matej.belacek(zavinac)bilgym.sk – trieda č. 408

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

3.Y – Stanislava Vachálková; stanislava.vachalkova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 409
3.M – Barbora Voit; barbora.voit(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 410

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

4.B – Katarína Morávková; katarina.moravkova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 139
4.I – Miranda Cramer; miranda.cramer(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 234

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

4.L – Lenka Dominová; lenka.dominova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 235
4.G – Zuzana Kotvanová; zuzana.kotvanova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 314

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

4.Y – Peter Horváth;  peter.horvath(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 315
4.M – Anita Bernerová; anita.bernerova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 122

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

5.B – Sierra Stopper; sierra.stopper(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 303
5.I – Swapna Deák; swapna.deak(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 305

zástupca triednych učiteľov: navzájom

5.L – Zuzana Anettová; zuzana.anettova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 304
5.G – Hana Šándorová; hana.sanodorova(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 203

zástupca triednych učiteľov: navzájom

5.Y – Marián Czére; marian.czere(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 308
5.M – Ondrej Székely; ondrej.szekely(zavináč)bilgym.sk – trieda č. 207

zástupca triednych učiteľov: navzájom

Zoznam členov Rady rodičov (2020/2021)