ANETTOVÁ Zuzana

nemecký jazyk
zuzana.anettova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 414

BAN Ján

náboženstvo a etika
jan.ban(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 110

BELÁČEK Matej

dejepis
matej.belacek(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 121

BENKO Michal

fyzika
michal.benko(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 316

SLANIČKA BERNER Anita

informatika, matematika
anita.bernerova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 324

BÍROVÁ Petra

geografia, biológia
petra.birova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 205

BOGDANOWICZ Daniela

slovenský jazyk
daniela.bogdanowicz(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 124

BOHATYROVA Halyna

anglický jazyk
halyna.bohatyrova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 340

ČEJKA Pavol

umenie a kultúra
pavol.cejka(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 124

ČEVAJKA Jakub

fyzika, matematika
jakub.cevajka(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 316

DEÁK Swapna

biológia, chémia
swapna.deak(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 307

DOMINOVÁ Lenka

anglický jazyk
lenka.dominova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 340

DUGOVIČOVÁ Zuzana

slovenský jazyk
zuzana.dugovicova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 124

GÁBA Matej

slovenský jazyk
matej.gaba(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 124

GÁBRIŠ Ivan

chémia
ivan.gabris(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 341

GAČKO Michal

informatika
michal.gacko(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 341

GROMOŠOVÁ Mária

španielsky jazyk
maria.gromosova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 414

HERRERA Carrillo Carolina

španielsky jazyk
carolina.herrera(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 414

HORVÁTH Peter

fyzika
peter.horvath(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 316

HUČKOVÁ Ivana

matematika, informatika
ivana.huckova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 324

HUDÁKOVÁ Kristína

biológia
kristina.hudakova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 307

IRŠAI Jana

anglický jazyk
jana.irsai(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 340

JAKUBÁČOVÁ Jana

matematika
jana.jakubacova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 322

JANIGA Ladislav

fyzika
ladislav.janiga(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 316

JANIGOVÁ Lenka

náboženstvo a etika
lenka.janigová(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 110

JEŽOVÁ Erika

telesná výchova
erika.jezova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 133

JOSKO Ján

telesná výchova
jan.josko(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 132

JURČO Dušan

slovenský jazyk
dusan.jurco(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 124

KAUFHOLDOVÁ Petra

nemecký jazyk
petra.kaufholdova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 414

KEREKRÉTYOVÁ Jana

dejepis
jana.kerekretyova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 123

KIČKO Roman

náboženstvo a etika
roman.kicko(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 110

KOLESÁROVÁ Vladimíra

nemecký jazyk
vladimira.kolesarova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 414

KOTVANOVÁ Zuzana

občianska náuka, psychológia
zuzana.kotvanova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 110 / 228

KUCHTOVÁ Alžbeta

občianska náuka
alzbeta.kuchtova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 123

LACO Dávid

občianska náuka
david.laco(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 232

LACO Miranda

anglický jazyk
miranda.laco(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 340

LAJOŠOVÁ Martina

dejiny umenia
martina.lajosova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 124 / 232

LALÍK Slavomír

medzinárodné vzťahy
slavomir.lalik(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 123

LEZOVÁ Monika

občianska náuka
monika.lezova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 232

GUTIERREZ LIBANT Elizabeta

anglický jazyk
elizabeta.gutierrez(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 340

MACHAJDÍK Ján

náboženstvo a etika
jan.machajdik(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 110

MACHAJDÍK Štefan

náboženstvo a etika
stefan.machajdik(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 110

MARKOWITZ Shane

geografia, anglický jazyk
shane.markowitz(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 205

MICHELSEN Kyle

anglický jazyk
kyle.michelsen(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 340

MORÁVKOVÁ Katarína

náboženstvo a etika
katarina.moravkova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 110

NAGYOVÁ Mária

občianska náuka
maria.nagyova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 123

VASIČÁKOVÁ OČENÁŠOVÁ Zuzana

psychológia
zuzana.ocenasova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 230

OLEXOVÁ Júlia

telesná výchova
julia.olexova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 133

PALOVIČOVÁ Viera

ekonomika
viera.palovicova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 205

PETRÍK Kristián

matematika, fyzika
kristian.petrik(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 322

POTOMOVÁ Mária

geografia
maria.potomova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 205

REHÁKOVÁ Monika

biológia
monika.rehakova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 307

SEDLÁKOVÁ Terézia

anglický jazyk
terezia.sedlakova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 340

SIMÓN ALEGRE Cristina

španielsky jazyk
cristina.simon(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 414

SLIVKOVÁ Erika

chémia
erika.slivkova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 341

SOANES Philip

anglický jazyk
philip.soanes(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 340

SONDEJ Martina

slovenský jazyk
martina.sondej(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 124

STOPPER Sierra

anglický jazyk
sierra.stopper(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 340

SZÉKELY Ondrej

informatika, náboženstvo a etika
ondrej.szekely(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 236

SZOLCSÁNYI Peter

chémia
peter.szolcsanyi(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 341

ŠINÁLY Peter

občianska náuka
peter.sinaly(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 123

TÓTHOVÁ Veronika

anglický jazyk
veronika.tothova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 340

TRUBAČ Peter

dejepis
peter.trubac(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 121

URSÍNYOVÁ Veronika

nemecký jazyk
veronika.ursinyova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 340

VACHÁLKOVÁ Stanislava

anglický jazyk
stanislava.vachalkova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 236

VALUŠKOVÁ Silvia

anglický jazyk
silvia.valuskova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 340

VELANOVÁ Michaela

fyzika, matematika
michaela.velanova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 322

VIŠNOVCOVÁ Darina

matematika
darina.visnovcova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 322

VOIT Barbora

anglický jazyk
barbora.voit(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 340

WOLLNER Chris

matematika
chris.wollner(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 322

ZELENIAK Marek

ekonomika
marek.zeleniak(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 121

ŽURAVOVÁ Alica

anglický jazyk
alica.zuravova(zavináč)bilgym.sk
kabinet č. 340