Cirkevná základná škola Narnia  a jej pobočka CZŠ Pezinok

Cirkev bratská (CB) je protestantská cirkev, ktorá sa hlási k duchovnému odkazu Jednoty bratskej Jana Amosa Komenského a je otvorená ekumenickej spolupráci s ostatným kresťanskými cirkvami a spoločenstvami. Jej miestne spoločenstvo v Bratislave (Cukrová 4) založilo v spolupráci s CB Kaplnka (YMCA, Karpatská 2) Združenie škôl C. S. Lewisa, ú.z., ktoré je zriaďovateľom Biligválneho gymnázia C.S.Lewisa a CZŠ Narnia.
Viac o Cirkvi Bratskej a Kaplnke sa môžete dočítať aj v nasledujúcom rozhovore.

D3 prostredie, ktoré pomáha študentom, rodinám a profesionálom objavovať osobnú identitu a napĺňať ich poslanie v súlade s hodnotami D3. Zameriava sa pritom na nasledovné činnosti: vzdelávanie, organizovanie konferencií, seminárov a pobytov, poradenstvo a mentoring.

Catalyst Foundation je organizácia, ktorá o.i. podporuje komunitné programy a vzdelávanie ako nástroj na odstránenie chudoby.

Minnehaha Academy je kresťanská škola, ktorej hodnoty a smerovanie sú blízke našej škole.

Montana State University Billings je vysoká škola, ktorá poskytuje našim študentom možnosť vyskúšať si (ešte počas strednej školy) jeden semester na univerzite v USA.