Obedy zabezpečuje firma Tomáš Mészároš – PINO, s.r.o. a varia sa priamo v zariadení.

Strava sa vydáva v čase od 11.30 – 14.15 hod.

Cena obeda platná od 01.09.20201,86 Eur (1,26 Eur + 0,60 Eur réžia)

Číslo účtu na úhradu stravného: IBAN SK1511000000002940027069

Pri úhradách bankovým prevodom je potrebné vždy uvádzať VS pridelený systémom a do správy pre adresáta uviesť meno žiaka, inak Vaša platba nebude priradená.

Žiaci nemajú automaticky stravu objednanú, stravu si objednávajú cez systém Edupage nasledovne: Prihlasovanie a zmena menu a odhlasovanie je možná najneskôr do 23:59 hod predchádzajúceho dňa, po tomto termíne nie je možné urobiť v systéme žiadnu zmenu.

Pri objednávaní obedov je potrebné mať v systéme kredit, preto Vám odporúčame nastaviť si trvalý príkaz na sumu 35,34 Eur (priemer 19 stravných dní v mesiaci), so splatnosťou k 1. v mesiaci. Nevyčerpaný kredit sa Vám automaticky presúva do nasledujúceho mesiaca. Počas školského roka, ak žiak dosiahne mínusový kredit 10,- €, mu bude zablokovaná možnosť ďalšieho objednávania obedov. Dodávateľ stravy si tiež vyhradzuje právo nevydať obed v prípade, že rodič neuhrádza pravidelne poplatky za stravu.

Dodávateľ nie je povinný Vás na meškajúcu platbu upozorňovať. Mať uhradené stravné včas, je povinnosťou rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa.

Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne úhrad, mesačných predpisov a vyúčtovania je potrebné kontaktovať nás na tel.č. 0911 839 075, alebo emailom uhrady.pino@gmail.com.