Veríme, že byť človekom, znamená žiť vo vzťahoch, že stavanie mostov prospieva komunikácii viac, ako budovanie múrov.
Naša škola chce byť inkluzívnym priestorom, ktorý ponúka bezbariérovosť, fyzickú (rampa, výťah, WC pre imobilných…) aj mentálnu, v ktorej je rozmanitosť nie len vítaná, ale žiadaná.

ČO sú to štipendiá?

Vďaka našim donorom sme boli od školského roku 2017/18 schopní každoročne udeľovať v priemere 10 nových štipendií. Aktuálne máme na Bilgyme 41 študentov, ktorým na štúdium (zápisné a školné) prispievajú naši donori alebo tieto náklady hradia v plnej výške. Aj v nasledujúcom školskom roku sa budeme snažiť udeliť štipendium pre ďalších študentov, ktorí by inak nemali možnosť na našej škole študovať, ale v našich očiach sú potrebnou súčasťou komunity Bilgymu.

KOMU je štipendium určené?

 • Pre talentovaných a šikovných mladých ľudí, ktorí sú odhodlaní zabojovať o svoju budúcnosť.
 • Mladých ľudí s telesným znevýhodnením, alebo študentov z viacpočetných, či neúplných rodín.
 • Mladých ľudí žijúcich v rodinách v skromných finančných pomeroch.

AKÝM SPÔSOBOM rozhodujeme o udeľovaní štipendia?

O každej žiadosti bude individuálne rozhodovať komisia, pričom potrebuje zohľadniť nasledovné vstupy, ktoré sú zároveň podmienkou udelenia štipendia.

1. Informácie o rodine a sociálnu situáciu rodiny na základe:

 • Žiadosti o štipendium
 • Všetkých dokladov uvedených v inštrukciách (doručených spoločne so žiadosťou)
 • Referencií uvedených žiadateľmi v žiadosti
 • Osobného rozhovoru

2. Umiestnenie / úspešnosť na prijímacích skúškach (pri nových žiadateľoch)

3. Preukázanú snahu v akademickom a osobnostnom progrese (pri žiadateľov už študujúcich na Bilgyme).

VEDELI A CHCELI BY STE NA ŠTIPENDIÁ PRISPIEŤ?

Vďaka! Použite na to prosím nasledovný fundraisingový účet:

 • IBAN: SK89 1100 0000 0029 4700 5372 
 • Poznámka (podľa účelu vašej platby):  stipendia

MIMORIADNA ZBIERKA NA ŠTUDENTOV Z UKRAJINY.

Tento rok robíme aj mimoriadnu zbierku pre UA študentov na našej škole (takých, čo k nám prestúpili, aj takých čo sú stále registrovaní ako „dočasní“). Stav zbierky k dnešnému dňu (30.11.2022) je 11 595 EUR, za čo sme veľmi vďační. Ak by ste uvažovali o finančnom príspevku špecificky voči UA študentom, budeme radi ak zvážite nasledovné:

 1. na plnú podporu všetkých UA študentov na tento rok potrebujeme ešte 7955 EUR. Táto suma zahŕňa pokrytie študijných nákladov, osobnej aj skupinovej podpory, doučovania slovenčiny, ako aj praktickú pomoc (napr. obedy zadarmo)
 1. Spomedzi UA študentov máme troch, ktorí úspešne spravili prestupové skúšky a chceli by u nás aj maturovať. Budeme pre nich preto hľadať štipendiá aj do budúcnosti, pričom ideálne by bolo nájsť sponzorov, ktorí by vedeli spraviť záväzok prispievať im na čiastočné/plné štipendium do konca štúdia (aktuálne 2850 EUR ročne na študenta). 

Ak by ste Vy, alebo Vaši známi mali možnosť prispieť na tohtoročnú UA zbierku a vedeli spraviť záväzok aj dlhodobej podpory jednému z týchto troch študentov (prípadne vedeli pomôcť iným spôsobom),  budeme radi, ak to zvážite. V prípade záujmu prispieť, môžete tak urobiť prostredníctvom edupage alebo prevodom na fundraisingový účet:

 • IBAN: SK89 1100 0000 0029 4700 5372 
 • Poznámka (podľa účelu vašej platby):  podpora UA študentov / UA štipendium (Meno) / iné

Viac sa o našich projektoch dočítate v článkoch:

Bezbariérový Bilgym v hlavných správach RTVS

Máme štipendiá, ĎAKUJEME

Deň otvorených dverí prvýkrát bezbariérový