V školskom roku 2018/2019 príjme Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa do prvého ročníka 96 študentov. Ak sa pozvaný/á kandidát/-ka na zápis v stanovenom termíne bez zdôvodnenia nedostaví, uvoľní sa jeho miesto pre ďalších kandidátov.

V prijímacom konaní zohľadníme okrem výsledkov z prijímacích testov aj školský prospech a úspechy v akademických, športových a umeleckých súťažiach.

Žiaci ZŠ
Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom školstva je potrebné odovzdať do 20. februára 2018 riaditeľovi základnej školy, ktorú dieťa v súčasnosti navštevuje.

Žiaci osemročných gymnázií
Uchádzač, ktorý navštevuje osemročné gymnázium si podáva žiadosť o prestup na Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa do 28. februára 2018.

Súčasťou prijímacieho konania je:

  • test z anglického jazyka,
  • test všeobecných a študijných predpokladov,
  • ústny pohovor.

Test všeobecných študijných predpokladov v sebe zahŕňa skúšku z jazykových, matematických a všeobecných študijných predpokladov v rozsahu učiva 1.- 8.ročníka základnej školy.

Termín prijímacieho konania na päťročný bilingválny študijný program: 28.3.2018
Termín podania prihlášok: 28.2.2018
Zápis do 1. ročníka 2018/19: 10.4.2018
Termín podania prihlášok pre deti s telesným postihnutím: 15.3.2018

 

Informácie o sociálnych štipendiách

Profil absolventa a adepta Bilgymu

Ukážky z testov na prijímacie skúšky – slovenský jazyk
Ukážky z testov na prijímacie skúšky – matematika
Ukážky z testov na prijímacie skúšky – anglický jazyk
Ukážky z testov na prijímacie skúšky – všeobecné jazykové predpoklady