BARAKA

Viac informácií o rezidenčnej komunite Baraka nájdete na www.baraka.sk

LACO Dávid

david.laco(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 232

JURČO Pavol

pavol.jurco(zavináč)bilgym.sk

AL HENAMI Salma

salma.alhenami(zavináč)bilgym.sk

NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE

Krúžky a iné neformálne aktivity školy.
Viac informácií o krúžkoch nájdete na – https://bilgym.sk/aktivity/kruzky/

SZÉKELY Ondrej

ondrej.szekely(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 236

SLÍŽ Martin

martin.sliz(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 110

MARŤÁKOVÁ Jana

DOBROČINNOSŤ, ŠTIPENDIÁ A KOMUNIKÁCIA S INTERNÁTOM

Viac informácií o Dobročinnosti nájdete na – https://bilgym.sk/pre-studentov/dobrocinnost/
Viac informácií štipendiách nájdete na – https://bilgym.sk/pre-studentov/stipendia/
Viac informácií o internáte, s ktorým škola spolupracuje nájdete na – https://bilgym.sk/bilgym-zazemie/

MORÁVKOVÁ Katarína

katarina.moravkova(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 110

ŠOP

GÁBA Matej
matej.gaba(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 124

MATURITY

Viac informácií o maturitách nájdete na – https://bilgym.sk/pre-studentov/maturity/

ANETTOVÁ Zuzana
zuzana.anettova(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 414

FUTURE COUNSELLING

Viac informácií o programe Future Counsellingu, cez ktorý pripravujeme našich žiakov na život “po Bilgyme” nájdete na – https://bilgym.sk/pre-studentov/priprava-na-vysoku-skolu/

LAJOŠOVÁ Martina

martina.lajosova(zavináč)bilgym.sk

MENTORING

Viac informácií o mentoringu nájdete na – https://bilgym.sk/aktivity/mentoring/

KOTVANOVÁ Zuzana

zuzana.kotvanova(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 110

STAROSTLIVOSŤ O ROTARY ŠTUDENTOV

SOANES Phil

philip.soanes(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 340

STAROSTLIVOSŤ O UKRAJINSKÝCH ŠTUDENTOV

JANIGOVÁ Lenka

lenka.janigova(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 110

EAGLE AND CHILD

SKALA Adrián