BARAKA

Viac informácií o rezidenčnej komunite Baraka nájdete na www.baraka.sk

LACO Dávid

david.laco(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 232

LACO Miranda

miranda.laco(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 340

SKYVA Samuel

EDUBOX

BERECZ Kristián

kristian.berecz(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 232

NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE

Krúžky, WICKy a iné neformálne aktivity školy.
Viac informácií o WICKoch nájdete na – https://bilgym.sk/aktivity/wick/
Viac informácií o krúžkoch nájdete na – https://bilgym.sk/aktivity/kruzky/

SZÉKELY Ondrej

ondrej.szekely(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 236

DOBROČINNOSŤ, ŠTIPENDIÁ A KOMUNIKÁCIA S INTERNÁTOM

Viac informácií o Dobročinnosti nájdete na – https://bilgym.sk/pre-studentov/dobrocinnost/
Viac informácií štipendiách nájdete na – https://bilgym.sk/pre-studentov/stipendia/
Viac informácií o internáte, s ktorým škola spolupracuje nájdete na – https://bilgym.sk/bilgym-zazemie/

MORÁVKOVÁ Katarína

katarina.moravkova(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 110

MATURITY

Viac informácií o maturitách nájdete na – https://bilgym.sk/pre-studentov/maturity/

ANETTOVÁ Zuzana
zuzana.anettova(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 414

FUTURE COUNSELLING

Viac informácií o programe Future Counsellingu, cez ktorý pripravujeme našich žiakov na život “po Bilgyme” nájdete na – https://bilgym.sk/pre-studentov/priprava-na-vysoku-skolu/

LAJOŠOVÁ Martina

martina.lajosova(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 124 / 232

MENTORING

Viac informácií o mentoringu nájdete na – https://bilgym.sk/aktivity/mentoring/

KOTVANOVÁ Zuzana

zuzana.kotvanova(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 110 /

DOFE

Viac informácií o programe DofE nájdete na – https://bilgym.sk/dofe/

DUGOVIČOVÁ Zuzana

zuzana.dugovicova(zavináč)bilgym.sk
kancelária č. 124