Naše Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave hľadá zanieteného, tvorivého a spoľahlivého kolegu na PLNÝ alebo ČIASTOČNÝ úväzok.

AKTUÁLNE HĽADÁME:

 • Pozícia je vhodná pre absolventa.
 • Uvítame však akékoľvek skúsenosti s mládežou, aj formou práce v skautingu, vedúcich v detských a mládežníckych táboroch, CVČ a podobne.
 • Pedagogická prax môže byť výhodou.
 • Časť pracovnej komunikácie prebieha výlučne v anglickom jazyku, z toho dôvodu požadujeme ovládanie AJ na úroveň B1
 • Ponúkame 100% alebo čiastočný úväzok, v prípade vhodnej kombinácie aprobácií.
 • Základný funkčný plat vrátane príplatkov je od 1200,- EUR brutto pri plnom úväzku – zvyšuje sa v závislosti od kvalifikácie a seniority.
 • Práca so študentami
 • Plánovanie vyučovacích hodín a rozvoj kurikula
 • Pravidelná účasť na poradách a interných školeniach
 • Spolupráca v rámci departmentu na zlaďovaní obsahu hodín
 • Účasť na rozvojovom programe pre nových učiteľov
 • Pravidelné povinnosti počas prestávok

Bilgym (Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa) je prostredím, v ktorého centre stojí študent/ka.

 • Sme tím nadšených učiteľov, ktorí sa cez pedagogiku snažia pracovať s hodnotami, ktorým veria a na ktorých je škola postavená.
 • Učíme v menších skupinách študentov (do 17).
 • Celkovo máme na škole 473 študentov a 78 členný tím učiteľov.
 • Škola ponúka podnetné prostredie s možnosťou nadštandardnej sebarealizácie a osobného rastu.
 • Podnecujeme a podporujeme pestré spôsoby učenia a vytvárania vzťahovej pedagogiky.
 • Ponúkame príjemnú pracovnú klímu v multikultúrnom prostredí.
 • Nových kolegov v prvom roku ich praxe u nás intenzívne sprevádzame.
 • Vzájomné vzťahy upevňujeme aj cez spoločné akcie a teambuildingy.
 • V rámci finančných benefitov ponúkame Multisport kartu a možnosť zľavy zo školného pre deti zamestnancov podľa situácie a finančných možností školy.

Práca u nás preverí také Vaše osobnostné predpoklady akými sú odhodlanie, motivácia a nadšenie učiť Váš predmet, jeho dôkladné zvládanie a schopnosť využívať inovatívne metódy a formy vo výučbe. Nemenej dôležitá je chuť učiť sa a napredovať. Ďalšie schopnosti úspešných uchádzačov sú samostatnosť, zodpovednosť a flexibilita, schopnosť zvládať stresové situácie a tímovo spolupracovať. Dobrá komunikácia a vzťah k adolescentom by mala byť samozrejmosťou.

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM PROCESE

Ak sa chceš uchádzať o miesto učiteľa na našej škole, pošli nám svoj životopis a motivačný list, v ktorom zdôvodni, prečo si myslíš, že by si mohol/la učiť daný predmet na našej škole.
Výberový proces zahŕňa viaceré kolá s viacerými členmi nášho tímu, ako aj ukážkovú hodinu, resp. vypracovanie zadania. Výber robíme natoľko vážne, aby sa nám podarilo vybrať nielen najkompetentnejšieho kolegu ale aj človeka, ktorému bude rezonovať misia a hodnoty našej školy s jeho vlastnými hodnotami. V niektorých prípadoch môže výber trvať dlhšie, neváhajte nás preto aj v priebehu procesu kontaktovať, ak máte otázky

 

V prípade záujmu o miesto učiteľa/učiteľky na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa , nám pošli na adresu cv@bilgym.sk:

 • svoj životopis
 • motivačný list, prečo si myslíš, že by si mohol učiť na našej škole
 • kópia dokladov o dosiahnutom VŠ vzdelaní (dá sa doposlať aj dodatočne)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa si vyhradzuje právo, že len vybraní záujemcovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom a pozvaní na výberový pohovor.