Ak by ste sa chceli uchádzať o miesto učiteľa/učiteľky na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa , pošlite nám Váš životopis a motivačný list, prečo si myslíte, že by ste mohli učiť na našej škole, na adresu: zuzana.misinova@bilgym.sk. Ak nás Vaše predpoklady a skúsenosti zaujmú, pozveme Vás na osobný pohovor a prípadne Vás požiadame odučiť hodinu podľa vzájomnej dohody.

Koho u nás stretnete: tím schopných a nadšených učiteľov, ktorí hľadajú hodnoty v pedagogike, pestré spôsoby ako učiť a vytvárať vzťahovú pedagogiku. Škola ponúka podmienky pre nadštandardnú sebarealizáciu, kultúrne zdieľanie a motivujúcu pracovnú klímu.

Čo očakávame od Vás: nadšenie pre váš predmet a jeho dôkladné zvládanie, dobrú komunikáciu a  vzťah k študentom.

Istou výhodou pri prijímaní je schopnosť plynule komunikovať v anglickom jazyku a skúsenosť v práci s mládežou (aj v neformálnom vzdelávaní).

Aktuálnu ponuku voľných pracovných miest nájdete na edujobs.

 

 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Združenie škôl C. S. Lewisa, ú.z. ako zriaďovateľ

Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa, Haanova 28, 38, 851 04 Bratislava

na základe ustanovenia § 4, ods.1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so štatútom školy

 vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

Viac informácií o výberovom konaní nájdete v prílohe.