Naše Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave hľadá zanieteného, tvorivého a spoľahlivého kolegu na PLNÝ alebo ČIASTOČNÝ úväzok (v závislosti od konkrétneho inzerátu).

AKTUÁLNE HĽADÁME:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PRACOVNÝM PONUKÁM

 • Pozície sú vhodné pre čerstvého absolventa
 • Mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionála
 • Uvítame však akékoľvek skúsenosti s mládežou, aj formou práce v skautingu, vedúcich v detských a mládežníckych táboroch, CVČ a podobne
 • Pedagogická prax môže byť výhodou
 • Časť pracovnej komunikácie prebieha výlučne v anglickom jazyku, z toho dôvodu požadujeme ovládanie AJ na úroveň min. B1 (od učiteľov anglického jazyka sa vyžaduje vyššia úroveň)
 • Ponúkame 100% alebo čiastočný úväzok, v prípade vhodnej kombinácie aprobácií (úväzok závisí od konkrétneho inzerátu/ov)
 • Základný funkčný plat vrátane príplatkov je od 1370,- EUR brutto pri plnom úväzku – zvyšuje sa v závislosti od kvalifikácie a seniority.
 • Práca so študentami
 • Plánovanie vyučovacích hodín a rozvoj kurikula
 • Pravidelná účasť na poradách a interných školeniach podľa dohody
 • Spolupráca v rámci departmentu na zlaďovaní obsahu hodín
 • Účasť na rozvojovom programe pre nových učiteľov
 • Dozory na chodbách

Bilgym (C. S. Lewis Bilingual High School) je prostredím, v ktorého centre stojí študent. Chceme byť prostredím, v ktorom vyrastajú osobnosti s pevným charakterom a kvalitným vzdelaním, pripravené meniť Slovensko a svet k lepšiemu.

 • Máme nadšených učiteľov, ktorí sa cez pedagogiku snažia pracovať s hodnotami, ktorým veria a na ktorých sú naše školy postavené.
 • Učíme v menších skupinách študentov (18).
 • Podporujeme pestré spôsoby učenia a vytvárania vzťahovej pedagogiky. Ponúkame príjemnú pracovnú klímu.
 • Nových kolegov v prvom roku ich praxe na našich školách intenzívne sprevádzame.
 • Vzájomné vzťahy upevňujeme aj cez spoločné eventy a teambuildingy.
 • Prispievame svojim zamestnancom na Multisport kartu.
 • Ponúkame zľavu na školné pre deti zamestnancov, navštevujúce ktorúkoľvek školu zriadenú Združením škôl C. S. Lewisa, podľa situácie a finančných možností školy.
 • odhodlanie, motiváciu a nadšenie,
 • podporovať u študentov chuť učiť sa a záujem o predmet,
 • hľadať inovatívne metódy výučby,
 • byť nastavení na rast,
 • byť samostatný, zodpovedný, flexibilný a zvládať stresové situácie
 • pracovať tímovo,
 • proaktívne sa zapájať do života školy,
 • mať partnerský prístup.

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM PROCESE

Ak sa chceš uchádzať o miesto učiteľa na našej škole, pošli nám na adresu cv@bilgym.sk:

 • svoj životopis
 • motivačný list, v ktorom zdôvodni, prečo si myslíš, že by si mohol/la učiť daný predmet na našej škole
 • kópia dokladov o dosiahnutom VŠ vzdelaní (dá sa doposlať aj dodatočne)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa si vyhradzuje právo, že len vybraní záujemcovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom a pozvaní na výberový pohovor. Výberový proces zahŕňa viaceré kolá s viacerými členmi nášho tímu, ako aj ukážkovú hodinu, resp. vypracovanie zadania. Výber robíme natoľko vážne, aby sa nám podarilo vybrať nielen najkompetentnejšieho kolegu ale aj človeka, ktorému bude rezonovať misia a hodnoty našej školy s jeho vlastnými hodnotami. V niektorých prípadoch môže výber trvať dlhšie, neváhajte nás preto aj v priebehu procesu kontaktovať, ak máte otázky