Hľadáme zanietených, tvorivých a spoľahlivých kolegov.

BENEFITY POZÍCIE U NÁS

Bilgym (Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa) je prostredím, v ktorého centre stojí študent.

Čo u nás nájdete:

 • tím schopných a nadšených učiteľov, ktorí hľadajú hodnoty v pedagogike
 • podnetné prostredie s možnosťou nadštandardnej sebarealizácie a osobného rastu
 • pestré spôsoby ako učiť a vytvárať vzťahovú pedagogiku
 • príjemnú pracovnú klímu v multikultúrnom prostredí

Iné výhody – Čo ponúkame?

 • prácu v rozmanitej komunite, kolektíve, ktorého súčasťou sú aj anglicky hovoriaci učitelia (native speakri)
 • menšie skupiny študentov do 17 – celkovo máme na škole 444 študentov a 75 členný tím učiteľov
 • priestor na sebarealizáciu a rozvoj
 • prácu v podnetnom prostredí – novozrekonštruované priestory
 • teambuildingy na upevňovanie vzťahov
 • zľava zo školného pre deti zamestnancov podľa danej situácie a finančných možností školy

ČO OČAKÁVAME OD VÁS

Osobnostné predpoklady

 • Odhodlanie a motiváciu
 • Nadšenie pre Váš predmet a jeho dôkladné zvládanie
 • Využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe
 • Pracovné nasadenie, samostatnosť a zodpovednosť
 • Chuť učiť sa a napredovať

 

Interpersonálne schopnosti

 • ľudskosť, dobrá komunikácia a vzťah k adolescentom
 • samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita
 • tímový duch
 • schopnosť zvládať stresové situácie

 

Ďalšie požiadavky:

 • PC zručnosti – MS Office užívateľ
 • Digitálne zručnosti – online platformy MS teams, Zoom, Edupage sú výhodou

Výhodou je skúsenosť v práci s mládežou aj v neformálnom vzdelávaní a tiež odborná kvalifikácia v predmete.

AKTUÁLNE HĽADÁME:

Učiteľ/ka SŠ – chémia (25843) | Práca v školstve | EduJobs.sk

Učiteľ/ka SŠ – matematika (25842) | Práca v školstve | EduJobs.sk

Učiteľ/ka SŠ – slovenský jazyk (25840) | Práca v školstve | EduJobs.sk

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM PROCESE

Ak sa chcete uchádzať o miesto učiteľa na našej škole, pošlite nám svoj životopis a motivačný list, v ktorom zdôvodníte, prečo si myslíte, že by ste mohli učiť daný predmet na našej škole.
Výberový proces zahŕňa viaceré kolá s viacerými členmi nášho tímu, ako aj ukážkovú hodinu, resp. vypracovanie zadania. Výber robíme natoľko vážne, aby sa nám podarilo vybrať nielen najkompetentnejšieho kolegu ale aj človeka, ktorému bude rezonovať misia a hodnoty našej školy s jeho vlastnými hodnotami. V niektorých prípadoch môže výber trvať dlhšie, neváhajte nás preto aj v priebehu procesu kontaktovať, ak máte otázky

V prípade záujmu o miesto učiteľa/učiteľky na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa , nám pošlite na adresu cv@bilgym.sk:

 • Váš životopis
 • motivačný list, prečo si myslíte, že by ste mohli učiť na našej škole
 • kópia dokladov o dosiahnutom VŠ vzdelaní (dá sa doposlať aj dodatočne)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Bilingválne gymnázium CS Lewisa si vyhradzuje právo, že len vybraní záujemcovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom a pozvaní na výberový pohovor.