Tešíme sa, že informácia o bezbariérovej škole sa dostala do hlavných správ STV. Mená niektorých našich študentov sa „stratili v preklade“, pridávame ešte dve malé korekcie: nie sme súkromné gymnázium (zriaďovateľom je Cirkev Bratská) a projekt bezbariérovej školy bol financovaný zo Slovenska: Občianskym združením „Mission Life“ a individuálnym darcom. Veríme a dúfame, že pri ďalších školách už bude na ťahu štát.

Reportáž začína od 18:17

stv