V školskom roku 2012-2013 sme v rámci školy predstavili projekt tútoringu, ktorý má v jednotlivých ročníkoch rôzne podoby:

  • V prvom ročníku sa študenti stretávajú každý týždeň so svojím triednym mentorom skupinovo a minimálne 2-krát do roka aj individuálne.
  • V druhom ročníku je mentoring povinnou súčasťou vyučovania, pričom si študenti vyberajú svojho mentora na začiatku roka a stretávajú sa s ním 2-krát mesačne.
  • Vo vyšších ročníkoch je mentoring dobrovoľný, študenti si môžu vybrať mentora spomedzi učiteľov aj externých mentorov.

Úlohou mentora je sústrediť sa na celostný rozvoj študenta. Mentor študenta sprevádza na ceste objavovania svojho potenciálu a hľadania spôsobov jeho naplnenia. Problémové situácie, s ktorými študent prichádza do kontaktu, vníma mentor ako príležitosť na rast a rozvoj študenta, pričom mu pomáha vidieť rôzne alternatívy správania sa a ich dôsledky.

Mentor nedáva študentovi rady ani hotové riešenia, rozhodnutia necháva na študentovi.

Vyučujúci, ktorí sú do programu zapojení, absolvovali sériu tréningov a vo vlastnom vzdelávaní neustále pokračujú prostredníctvom skupinovej a individuálnej supervízie.