V školskom roku 2012-2013 sme v rámci školy predstavili projekt tútoringu, ktorý má v jednotlivých ročníkoch rôzne podoby:

  • V prvom ročníku sa študenti stretávajú každý týždeň so svojím triednym tútorom skupinovo a minimálne 2-krát do roka aj individuálne.
  • V druhom ročníku je tútoring povinnou súčasťou vyučovania, pričom si študenti vyberajú svojho tútora na začiatku roka a stretávajú sa s ním 2-krát mesačne.
  • Vo vyšších ročníkoch je tútoring dobrovoľný, študenti si môžu vybrať tútora spomedzi učiteľov aj externých tútorov.

Úlohou tútora je sústrediť sa na celostný rozvoj študenta. Tútor študenta sprevádza na ceste objavovania svojho potenciálu a hľadania spôsobov jeho naplnenia. Problémové situácie, s ktorými študent prichádza do kontaktu, vníma tútor ako príležitosť na rast a rozvoj študenta, pričom mu pomáha vidieť rôzne alternatívy správania sa a ich dôsledky.

Tútor nedáva študentovi rady ani hotové riešenia, rozhodnutia necháva na študentovi.

Vyučujúci, ktorí sú do programu zapojení, absolvovali sériu tréningov a vo vlastnom vzdelávaní neustále pokračujú prostredníctvom skupinovej a individuálnej supervízie.