Aj v nasledujúcom školskom roku 2024/2025 ponúkame našim študentom možnosť uchádzať sa o štipendium na našej partnerskej škole Minnehaha Academy.

O škole

Minnehaha Academy je škola v Minneapolis, Minnesota, USA, ktorá má 1. a 2. stupeň základnej školy a strednú školu.

Prvý kontakt sme nadviazali už v roku 2004 prostredníctvom Toma Johnsona  z Open Door Society. Odvtedy sa uskutočnilo viacero vzájomných návštev zástupcov Bilgymu, či zriaďovateľa v Minnehaha, a amerických priateľov u nás v škole. Naposledy v júni 2023.

Vyskúšaj štúdium na MA

Spolupráca s touto americkou školou pokračuje a sme radi, že opäť môžeme ponúknuť štúdium na Minnehaha Academy, počas šk. roka 2024 – 2025, dvom študentom (na jeden semester), ktorí sú v tomto šk. roku (2023/2024) v 2. alebo 3. ročníku Bilgym-u.

Študenti súčasného 2. alebo 3. ročníka môžu v MA študovať v 3. alebo 4. ročníku, počas 1. polroka (koniec augusta 2024 – december 2024). Po svojom návrate študenti vykonajú rozdielové skúšky zo slovenského jazyka a maximálne troch ďalších predmetov, najneskôr do termínu písomných maturít štvrtákov.

Tabuľka približných nákladov na štúdium

V tabuľke nižšie je zobrazenie približných nákladov, ktoré hradí MA a orientačné náklady študenta:

  hradí:
školné v MA14,000 $MA
ubytovanie*/strava v rodine? $Študent
strava v škole520 $Študent
spiatočná letenka1,000 – 1,500 $Študent
vreckové**500 – 1,500 $Študent
poplatok za víza F-1160 $ Študent
poistenie200 €Študent

* Závisí od rodiny, spravidla bez nároku na finančnú kompenzáciu
** výška vreckového závisí od individuálnych potrieb žiaka

Záujemcovia o toto štipendium budú posudzovaní na základe nasledujúcich kritérií:

  • motivačný list študenta napísaný na PC v angličtine (400-600 slov), v ktorom predstaví seba a svoje záujmy, a zároveň zahrnie odpovede na nasledujúce otázky:
    • prečo chcem ísť študovať na Minnehaha Academy do USA?
    • ako budem môcť využiť svoje skúsenosti zo štúdia a pobytu v USA vo svojom živote a na BilGym-e po svojom návrate?
  • študijné výsledky, zapojenie do školských aktivít, posudzované individuálne pre študentov, ktorých motivačné listy prejdú prvým výberom.

Prihlášku s motivačným listom pošlite mailom na: blanka.stefan(zavináč)bilgym.sk do 30. novembra 2023.

Informácia o ubytovaní pre študentov

Študenti sú ubytovaní počas svojho pobytu v rodinách. Väčšinou sú to rodiny, ktoré v súčasnosti majú na MA svoje dieťa/deti, alebo dieťa MA v minulosti navštevovalo. Študenti sú v kontakte s rodinou už pred svojim príchodom, aby sa mohli trochu spoznať a vedeli, čo očakávať od rodiny. Minnehaha Academy nám pomáha s hľadaním rodín.

Veríme, že skúsenosť zo štúdia a pobytu v zahraničí bude veľmi obohacujúca a prispeje k rozvoju študenta.

Kontaktná osoba

V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok, kontaktujte Blanku Štefan Antalovú písomne, alebo osobne na sekretariáte Bilgymu.