Sme radi, že Vám môžeme ponúknuť štipendium na MSUB – Montana State University – Billings, USA počas 1. semestra školského roka 2024/2025. Štipendium je určené pre dvoch našich študentov, ktorí tento školský rok študujú v 3. ročníku. 

O škole

Montana State University (MSU) je naša partnerská škola, s ktorou sme nadviazali spoluprácu v roku 2011. Uskutočnilo sa viacero vzájomných návštev, aby sme našu spoluprácu mohli ďalej rozširovať.

Vyskúšaj štúdium na MSUB

Vybraní štipendisti si štúdium na MSUB vyskúšajú v 4. ročníku. Semester sa začína v auguste 2024 a končí v decembri 2024. MSUB sa zaviazala hradiť školné a ubytovanie v campuse na 1 semester.

Po svojom návrate študenti vykonajú rozdielové skúšky zo slovenského jazyka a maximálne troch ďalších predmetov, najneskôr do termínu písomných maturít.

Tabuľka približných nákladov na štúdium

V tabuľke nižšie je zobrazenie približných nákladov, ktoré hradí MSUB a orientačné náklady študenta:

 školné na MSUB10 000 €MSUB
 ubytovanie/strava  4 000 € MSUB
poplatky MSUB200 €Študent
 spiatočná letenka1 000 – 1 500 €Študent
 vreckové*500 – 1 500 €Študent
 poplatok za víza J1  160 € Študent
 poistenie200 € Študent

*závisí od individuálnych potrieb študenta

Keďže študenti budú študovať na univerzite, ubytovaní budú priamo v univerzitnom campuse (http://www.msubillings.edu/campus/), kde bude taktiež zabezpečená strava. Vzhľadom k tomu, že študenti nebudú ubytovaní v rodinách, nie je možné zabezpečiť právnu zodpovednosť v rámci hosťovskej rodiny. V MSUB máme ale niekoľko kontaktných osôb, ktoré budú študentom nápomocné počas celého pobytu.

Záujemcovia o toto štipendium budú posudzovaní na základe nasledujúcich kritérií:

  • motivačný list v angličtine (400-600 slov), v ktorom predstavia seba a svoje záujmy, a zároveň zahrnú odpovede na nasledujúce otázky:
    • prečo chcem ísť študovať na Montana State University do USA?
    • ako budem môcť využiť svoje skúsenosti zo štúdia a pobytu v USA vo svojom živote a na BilGym-e po svojom návrate?
  • študijné výsledky, zapojenie do školských aktivít


Prihlášku a motivačný list  je potrebné poslať emailom na adresu: blanka.stefan(zavináč)bilgym.sk   najneskôr do 30. 11. 2023.

Veríme, že skúsenosť zo štúdia a pobytu v zahraničí bude veľmi obohacujúca a prispeje k vášmu rozvoju.

Kontaktná osoba

V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok, kontaktujte Blanku Štefan Antalovú písomne, alebo osobne na sekretariáte Bilgymu.