Naša kolegyňa Kristína Hudáková sa vrámci Erasmus+ grantu “Rozvoj exteriérového vzdelávania prírodovedných predmetov” zúčastnila kurzu “Outdoor education: a new way of teaching and learning”, ktorý sa konal v Bologni od 1. 10. 2023 do 7. 10. 2023 pod vedením lektorky Isabely Martinéz z Erasmus Learnig Academy.

Počas týždenného kurzu sa spolu s kolegami a kolegyňami zo Španielska, Nórska, Slovinska a Lotyšska:

  • venovali histórii a princípom exteriérového vzdelávania a diskutovali o výhodách jeho zahrnutia do školského vyučovania
  • zažili exteriérové vyučovanie v praxi – vo voľnej prírode, ako aj v prostredí mesta
  • v skupinách a samostatne vytvárali nové vzdelávacie aktivity vhodné pre svojich študentov
  • zdieľali príklady dobrej praxe a dávali si navzájom konštruktívnu spätnú väzbu
  • vyskúšali si využitie online aplikácií v exteriérovom vyučovaní
  • získali kontakty pre ďalšiu vzájomnú spoluprácu

Praktické skúsenosti s vyučovaním v exteriéri a inšpirácie získané na kurze začíname zavádzať do vyučovania biológie, v prvom polroku tohto školského roka predovšetkým pre študentov druhého a tretieho ročníka.

Spolufinancovaný Európskou úniou