13. a 14. novembra sa štvrtáci zúčastnili Seniors Future Bootcamp: Vision and time management! Deň prebieha v štýle manažérskych tréningov, ktoré môžu okrem témy štvrtáci využiť na plánovanie toho, čo si ešte premyslieť a urobiť pred podaním prihlášky na vysokú školu. Lektormi tento rok boli Peter Figeľ, riaditeľ Bilgymu, Dávid Laco, absolvent a člen vedenia Bilgymu, a konzultant z firmy FBE, zároveň člen správnej rady Bilgymu, Daniel Laco.

Cieľom seminára je vytvorenie priestoru na diskusiu a premýšľanie o životných cieľoch, sfére vplyvu a o tom, kým by som chcel/a byť v životných rolách, ktoré chcem mať v budúcnosti. Na záver si študenti naplánujú svoje najbližšie kroky k dosiahnutiu vlastných cieľov.

Čo si z tréningu odnášam

Študentov sme sa pýtali, čo si z tréningu odnášajú. Toto sú ich odpovede:

„Myšlienku, že musím brať väčšiu zodpovednosť na seba a svoje rozhodnutia.“

„Odnášam si určite väčšiu motiváciu určiť si svoje priority a zamyslieť sa nad tým, akým človekom chcem byť. Chcel by som v blízkej budúcnosti intenzívnejšie rozmýšľať nad budúcnosťou, a toto mi dalo taký head-start. Rovnako mám kopec super nástrojov, ako sa pozrieť na túto problematiku, za čo som veľmi vďačný.“

„Určite si odnášam schopnosť ako si zorganizovať svoj čas a svoje aktivity. Venovať sa len niektorým a nie všetkému čo mi do života príde a zároveň nezabudnúť na tie dôležité. Občas treba povedať nie.“

„Odnášam si do sebou pocit zodpovednosti, že sa už musím začať zaujímať o moju budúcnosť ale že to nie je až také strašidelné ako sa zdá a je veľa zdrojov a ľudí, ktorí nám môžu pomôcť.“

 

„Odnášam si zapísaný kalendár a veľa motivácie robiť aktivity, ktoré by som inak odložila.“

 

„Hlbšie zamyslenie sa nad mojimi kvalitami. Taktiež sa mi páčila aktivita kde sme si písali naše poslanie, pretože som sa mala možnosť sa nad tým lepšie zamyslieť.“

„Asi by som sa naozaj mal začať pozerať po výškach a kontaktovať sa s ľuďmi s mojimi záujmami čo už na výške boli/sú.“

Text: Martina Lajošová