OBEDY

 • obedy zabezpečuje firma Tomáš Mészároš – PINO, s.r.o.
 • obedy sa varia priamo v zariadení
 • strava sa vydáva v čase od 11.30 – 14.30 hod.
 • študenti majú možnosť výberu z dvoch polievok a troch teplých jedál: mäsité jedlo aj bezmäsité jedlo. Štvrtou možnosťou je zeleninový šalát ako hlavné jedlo.

Obed si študenti vyberajú prostredníctvom aplikácie edupage.

 CENA STRAVNÉHO LÍSTKA
je  1, 26 + 0,30 = 1,56 €.

Cena sa skladá z čiastky určenej na nákup potravín podľa vekových kategórií v súlade s finančnými pásmami a z čiastky určenej na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál podľa § 140 odst. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

ADMINISTRÁCIA LÍSTKOV

 • administratívne práce v ŠJ –  lístky, odhlášky, predaj lístkov pre iných stravníkov – zabezpečuje p. Bučuričová 0911 839 075
 • študenti si kupujú lístky podľa počtu vyučovacích dní v mesiaci priamo v bufete minimálne 5 lístkov a finančný limit za stravu sa nahráva na kartu bezprostredne po zaplatení
 • úhradu za stravu je možné realizovať aj prevodom z účtu:
  – číslo účtu príjemcu: SK1511000000002940027069
  – variabilný symbol je mesiac a rok (napr. 1011)
 • do poznámky uveďte meno študenta a triedu
 • Po realizovaní platby treba prísť do bufetu  s potvrdením o zaplatení a dať si nahrať do systému svoj kredit stravného.

STRÁNKOVÉ HODINY
každý deň od 7,00 hod. do 14.30 hod. v bufete