„Chcem sa podieľať na takej škole, v ktorej mladý človek, podchytený a sprevádzaný dobrými učiteľmi, môže skúmať a rozvíjať svoje talenty, schopnosti a zručnosti, aj v zmysle Goetheho výroku: „Zaobchádzaj s človekom podľa toho, aký je a on takým zostane. Zaobchádzaj s človekom podľa toho, akým môže a mal by byť a on sa takým stane.”

„Naši študenti budú väčšinou úspešní. No ak by to znamenalo iba to, že budú mať každé dva roky nové auto v garáži, viedli by v skutočnosti veľmi chudobný a prázdny život. Vytvárame preto prostredie, v ktorom zisťujú, že nežijú iba svoje vlastné životy. Že úspešní budú vtedy, keď sa budú pýtať, ako môžu obohatiť životy tých druhých – a v konečnom dôsledku zlepšiť krajinu, v ktorej žijú.”

„Existujú školy, ktoré sú ako úzka chodbička, ktorou sa rútia vystresované myšky s túžbou zahryznúť do svojho syra, ktorý ich čaká na konci ako voňavá odmena. V našej škole sa snažíme skôr sadiť rastliny. Vytvárame podporné prostredie k tomu, aby sa zakorenili dostatočne hlboko a zvládli aj páľavu poludňajšieho slnka.”