Jednou z dôležitých foriem podpory školskej komunity sú aj piatkové WICKy, stretnutia celej školy s inšpiratívnymi ľuďmi na inšpiratívne témy. Aj v mesiaci október sme sa dvakrát spoločne stretli na galérii.

WICK o dobročinnosti

Jedným z tradičných jesenných momentov je burza dobročinnosti. Katka Morávková, ktorá koordinuje dobročinnosť na škole, pozvala na burzu viaceré zaujímavé a nám blízke organizácie, ktoré sa venujú dobročinnosti v rôznych oblastiach. Študenti tak mali čas a priestor stretnúť sa so zástupcami jednotlivých organizácií, pýtať sa ich otázky a nechať sa nimi inšpirovať. Veríme, že aj vďaka tomuto WICKu si mnohí vybrali spôsob, ako budú v tomto školskom roku šíriť dobro aj mimo našej komunity.

WICK o nepedagogickom tíme

Ku koncu mesiaca október sme sa znovu stretli na galérii. Tentokrát sme medzi nás pozvali štyroch zástupcov nepedagogickej podpory: Aničku, Majku, Katku a Mateja. V rámci dôrazu tohto školského roka, ktorým je posilňovanie spolupráce založenej na dôvere, sme tak mohli zažiť vzácny moment prepojenia svetov študentov a príbehov kolegov, ktorí sú vo svojej práci často neviditeľní. Veríme, že tento piatkový WICK bol príležitosťou pre vďačnosť za nepedagogických kolegov ako aj za bohatý svet Bilgymu.

Text: Peter Figeľ
Foto: Monika Lezová, Filip Antala