Sme radi, že Vám môžeme ponúknuť štipendium na MSU – Montana State University Billings, USA počas 1. semestra školského roka 2023/2024. Štipendium je určené pre dvoch našich študentov, ktorí teraz študujú v 3. ročníku. 

O Montana State University

Montana State University (MSU) je naša partnerská škola, s ktorou sme nadviazali spoluprácu v roku 2011 a uskutočnilo sa viacero vzájomných návštev, aby sme našu spoluprácu mohli ďalej rozširovať.

Aktivity školy môžete sledovať na ich facebooku alebo instagrame.

Tabuľka približných nákladov na štúdium, ktoré hradí MSUB a orientačné náklady študenta:

 školné na MSU10 000MSUB
 ubytovanie/strava4000MSUB
poplatky MSU200Študent
 spiatočná letenka1200Študent
 vreckové*1000Študent
 poplatok za víza  160Študent
 poistenie200 Študent

*závisí od individuálnych potrieb študenta

Informácie o ubytovaní pre študentov

Keďže študenti budú študovať na univerzite, ubytovaní budú priamo v univerzitnom campuse (http://www.msubillings.edu/campus/), kde bude taktiež zabezpečená strava. Vzhľadom k tomu, že študenti nebudú ubytovaní v rodinách, nie je možné zabezpečiť právnu zodpovednosť v rámci hosťovskej rodiny. V MSUB máme ale niekoľko kontaktných osôb, ktoré budú študentom nápomocné počas celého pobytu.

Vyskúšaj si štúdium na MSU aj ty

Semester sa začína v auguste 2023 a končí v decembri 2023. MSU sa zaviazala hradiť školné a ubytovanie (v campuse) na 1 semester. Po svojom návrate študenti vykonajú rozdielové skúšky zo slovenského jazyka a 1 – 2 vybraných predmetov najneskôr do termínu písomných maturít.

Záujemcovia o toto štipendium budú posudzovaní na základe nasledujúcich kritérií:

1. motivačný list (v editovateľnom dokumente, napr. .doc) študenta napísaný na PC v angličtine (400-600 slov), v ktorom predstaví seba a svoje záujmy, a zároveň zahrnie odpovede na nasledujúce otázky:

  • prečo chcem ísť študovať na Montana State University do USA?
  • ako budem môcť využiť svoje skúsenosti zo štúdia a pobytu v USA vo svojom živote a na Bilgym-e po svojom návrate?

2. študijné výsledky, zapojenie do školských aktivít

Postup pre záujemcov o štipendium

Prihlášku a motivačný list  je potrebné poslať emailom na adresu: zuzana.misinova(zavináč)bilgym.sk   najneskôr do 5. 3. 2023

Veríme, že skúsenosť zo štúdia a pobytu v zahraničí bude veľmi obohacujúca a prispeje k rozvoju študenta. V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok, kontaktujte Zuzanu Mišinovú.

Stretnutie k štipendiám

Pozývame vás na stretnutie k štipendiu na Minnehaha Academy a Montana State University 15.3. cez 7. hodinu (začíname o 14:10). Prídu naši minuloroční štipendisti, ktorí vám porozprávajú ako sa tam mali a zodpovedajú vaše otázky. Okrem toho príde aj študentka, ktorá strávila 1. polrok na škole v Nemecku a tiež porozpráva o svojej skúsenosti. Určite príďte a nechajte sa inšpirovať