Vážení priatelia,

s veľkou radosťou Vám oznamujeme, že finančná zbierka pre našich ukrajinských študentov sa úspešne zavŕšila! S Vašou pomocou sme získali 19 540 EUR, ktoré nám na tento rok pokryjú ich študijné náklady, pomôžu zlepšiť ich vzdelávacie možnosti a umožnia dodatočnú podporu (od obedov, cez mentoring až po hodiny slovenčiny).

Stav zbierky
100%

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do tejto kampane. Vaša ochota prispieť a podporiť týchto mladých ľudí je naozaj ohromujúca a ukazuje silný záväzok pre ich budúcnosť.

Opäť ďakujeme za Vašu podporu a nech sa Vám darí!