Tento školský rok venujeme tri večery rodičom,  ktorých zaujíma, ako máme na škole nastavené niektoré procesy a aké ciele nimi sledujeme.

V stredu 18. októbra 2023 sme sa pokúsili vysvetliť komplexný program mentoringu v jednotlivých ročníkoch –  triedny mentoring u prvákov, individuálny mentoringu v druhom ročníku, dobrovoľný 3+ mentoring pre študentov vyšších ročníkov a tiež peer mentoring.

Druhý workshop bol venovaný anglickému programu, kde sme hovorili, aké moduly študujú žiaci v rámci anglického jazyka v jednotlivých ročníkoch, ako ich hodnotíme a aké učebné  materiály používame. Tiež sme objasnili prípravu na medzinárodné certifikáty a maturitné skúšky.

Druhýkrát sa stretneme 15. februára 2024. Budeme radi, keď sa nabudúce pridajú viacerí rodičia.

Text: Stanislava Vachálková