Prvé sme absolvovali začiatkom októbra. Po rokoch poznačených pandémiou a online vyučovaním je pre nás výnimočná príležitosť a vzácny čas osobne sa stretnúť s rodičmi našich žiakov, navzájom sa rozprávať, počúvať a spoznávať. Pred spoločnou prezentáciou sme preto tento rok pripravili aj niekoľko workshopov na aktuálne témy školy, na ktoré sa mohli rodičia podľa záujmu pridať. Takisto mohli prísť a posedieť v našej kaviarni na kávičke s našim riaditeľom Peťom. ☕️

V spoločnej časti sme si potom prešli aktuálne informácie o škole a odpovedali na otázky rodičov. Nechýbali samozrejme ani triedne rodičovské stretnutia. Je to až neuveriteľné, no aj rodičia tretiakov sa pri takejto príležitosti stretli prvýkrát osobne, čo robilo tohtoročné stretnutia ešte výnimočnejšími.

Naše druhé plenárne stretnutie sme tento týždeň pripravili pre rodičov našich ukrajinských žiakov, aby sme im vedeli pomôcť zorientovať sa v novom systéme a zodpovedali ich nejasnosti.

Ďakujeme všetkým za tento príjemný zážitok a do skorého videnia pri ďalšej príležitosti!