Milí rodičia a žiaci,

tu nájdete sumár informácií a opatrení, ktoré naša škola prijala voči COVID-19 v súvislosti s prezenčným vyučovaním. Počas neho sa budeme opäť riadiť COVID semaforom pre školy:

AKTUÁLNY STAV

SME V ZELENEJ FÁZE

MANUÁL OPATRENÍ

Informácie nájdete komplexne spísané v našom manuáli, ktorý priebežne aktualizujeme – COVID manuál – verzia 6 (platná od 10.5).

TESTOVANIE

Pre zamestnancov, žiakov ani zákonných zástupcov už nie je vstup do školy podmienený pravidelným COVID testovaním. Napriek tomu povzbudzujeme k preventívnemu testovaniu nad rámec opatrení, čím môžeme spoločne znížiť riziko nákazy.

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

Zamestnanci a zákonní zástupcovia (alebo plnoletí žiaci) potrebujú pri nástupe do školy podať Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pre zákonných zástupcov a plnoletých žiakov je určené Vyhlásenie 8. Pre zamestnancov Vyhlásenie 9c.
Prosíme, aby ste ho podávali cez Edupage – sekcia Vyhlásenia:

Pokiaľ ešte nemáte zriadený rodičovský účet, tu je návod. Vyhlásenia budeme kontrolovať pri vstupe. Nové Vyhlásenie sa podáva vždy po viac ako 3 dňoch absencie (vrátane víkendu).

PRÍCHOD DO ŠKOLY – KROK PO KROKU

Cesta do školy – pri ceste do školy sa žiaci a zamestnanci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
Pozor na príznaky – Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy
Vyhlásenie o bezinfekčnosti – pred príchodom do školy je potrebné mať podané platné Vyhlásenie o bezinfekčnosti cez Edupage – sekcia Vyhlásenia. (pri teste stačí zadať výnimku z testovania). Táto povinnosť sa týka zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov. Nové Vyhlásenie o bezinfekčnosti je potrebné podať vždy po viac ako 3 dňoch absencie, do čoho sa ráta aj víkend.

V prípade ak žiaci alebo zamestnanci prerušili dochádzku po dobu dlhšiu ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov), predkladajú pri opätovnom nástupe do školy nové vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Odstupy – do školy sa vstupuje predným vchodom v troch zástupoch s dodržanými odstupmi
Respirátor / rúško – vstup a pohyb po budove školy je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom / rúškom. Je treba mať so sebou aj jeden náhradný respirátor / rúško.
Ranný filter – pri vstupe do budovy je so žiakmi a zamestnancami vykonaný ranný filter. V rámci neho sa skontrolujú aj Vyhlásenia o bezinfekčnosti. Filter prebieha pred prvou hodinou (pokiaľ nie je určené inak). Ak žiaci prichádzajú do školy v inom čase, nech sa hlásia na recepcii, ktorá s nimi ranný filter vykoná
Dezinfekcia – pri vstupe do budovy sú si žiaci aj zamestnanci povinní vydezinfikovať si ruky
Pípanie – pri vstupe do školy sa žiaci aj zamestnanci pípajú
Nahlásenie obeda – ak ste si nestihli objednať jedlo cez Edupage, do 8:00 môžete nahlásiť svoj záujem na recepcii
Prezúvanie – žiaci sa po vstupe do budovy prezúvajú
Presun do triedy – následne sa žiaci presúvajú do triedy, v ktorej majú hodinu

KEDY PRÍSŤ/NEPRÍSŤ DO ŠKOLY A KOMUNIKÁCIA SO ŠKOLOU

Viac podrobností nájdete v manuáli. Vo všetkých hore uvedených prípadoch, triedny učiteľ ďalej informuje zodpovedné osoby v škole.

Pokiaľ ide o zamestnanca – namiesto triedneho učiteľa, kontaktujte v hore uvedených prípadoch svojho heada, ktorý ďalej informuje zodpovedné osoby v škole.