Milí rodičia a žiaci,

tu nájdete všetky informácie o opatreniach školy voči COVID-19.

Počas prezenčného vyučovania sa budeme opäť riadiť COVID semaforom pre školy:

AKTUÁLNY STAV

SME V ORANŽOVEJ FÁZE

Príznaky ochorenia COVID-19

  • akútne: zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery
    a bledá tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia,
  • najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos,
  • bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka,
  • zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, zimnica,
    vracanie, farebné zmeny končekov prstov.

KEDY PRÍSŤ/NEPRÍSŤ DO ŠKOLY A KOMUNIKÁCIA SO ŠKOLOU

V prípade pozitívneho výsledku testu, žiak / zamestnanec urýchlene kontaktuje Moniku Lezovú – +421918155233.

Pre prehľad o tom, kedy do školy neprísť a s kým komunikovať sme pripravili túto infografiku:

Viac podrobností nájdete na stránke:

POSTUP PRI POZITÍVNOM PRÍPADE

Vo všetkých hore uvedených prípadoch, triedny učiteľ ďalej informuje zodpovedné osoby v škole.

Pokiaľ ide o zamestnanca – namiesto triedneho učiteľa, kontaktujte v hore uvedených prípadoch svojho heada, ktorý ďalej informuje zodpovedné osoby v škole.

BILGYM COVID MANUÁL

V ňom nájdete spísané všetky opatrenia školy.

PRÍCHOD DO ŠKOLY – KROK PO KROKU

VÝNIMKY Z KARANTÉNY

ČO JE TO ÚZKY KONTAKT

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY