Milí rodičia a žiaci,

tu nájdete všetky informácie o opatreniach školy voči COVID-19.

Počas prezenčného vyučovania sa budeme opäť riadiť COVID semaforom pre školy:

AKTUÁLNY STAV

SME V ORANŽOVEJ FÁZE

Príznaky ochorenia COVID-19 a porovnanie s inými chorobami

KEDY PRÍSŤ/NEPRÍSŤ DO ŠKOLY A KOMUNIKÁCIA SO ŠKOLOU

V prípade pozitívneho výsledku testu, žiak / zamestnanec urýchlene kontaktuje Moniku Lezovú – +421918155233.

Pre prehľad o tom, kedy do školy neprísť a s kým komunikovať sme pripravili túto infografiku:

Vo všetkých hore uvedených prípadoch, triedny učiteľ ďalej informuje zodpovedné osoby v škole.

Pokiaľ ide o zamestnanca – namiesto triedneho učiteľa, kontaktujte v hore uvedených prípadoch svojho heada, ktorý ďalej informuje zodpovedné osoby v škole.

Viac podrobností nájdete nižšie:

POSTUP PRI POZITÍVNOM PRÍPADE

ČO JE TO ÚZKY KONTAKT

VÝNIMKY Z KARANTÉNY

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

PRÍCHOD DO ŠKOLY – KROK PO KROKU