Milí rodičia a žiaci,

všetky informácie o opatreniach školy voči COVID-19 nájdete spísané v našom COVID manuáli.

Zhrnutie niektorých bodov nájdete nižšie:

Aktualizované – 27.8.2021

Počas prezenčného vyučovania sa budeme opäť riadiť COVID semaforom pre školy:

AKTUÁLNY STAV

SME V ZELENEJ FÁZE

Takisto sa riadime COVID automatom podľa regionálneho princípu.

PRÍCHOD DO ŠKOLY – KROK PO KROKU

Cesta do školy – pri ceste do školy sa žiaci a zamestnanci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
Pozor na príznaky – Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pokiaľ máte doma Ag samotesty, odporúča sa na pravidelnej báze pretestovať.
Vyhlásenie o bezpríznakovosti – pred príchodom do školy je potrebné mať podané platné Vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage – sekcia Vyhlásenia.

Pokiaľ ešte nemáte zriadený rodičovský účet, tu je návod

Nové Vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné podať vždy po absencii trvajúcej 3 a viac dní vrátane víkendov a sviatkov.
Príklad – žiak chýba v piatok, takže spolu so sobotou a nedeľou v škole nie je 3 dni – pred ďalším nástupom do školy, potrebuje nové vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Odstupy – do školy sa vstupuje predným vchodom s dodržanými odstupmi
Respirátor / rúško – vstup a pohyb po budove školy je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom / rúškom. Je treba mať so sebou aj jeden náhradný respirátor / rúško.
Ranný filter – pri vstupe do budovy je so žiakmi a zamestnancami vykonaný ranný filter. V rámci neho sa skontrolujú aj Vyhlásenia o bezinfekčnosti. Filter prebieha pred prvou hodinou (pokiaľ nie je určené inak). Ak žiaci prichádzajú do školy v inom čase, nech sa hlásia na recepcii, ktorá s nimi ranný filter vykoná
Dezinfekcia – pri vstupe do budovy sú si žiaci aj zamestnanci povinní vydezinfikovať si ruky
Pípanie – pri vstupe do školy sa žiaci aj zamestnanci pípajú
Nahlásenie obeda – ak ste si nestihli objednať jedlo cez Edupage, do 8:00 môžete nahlásiť svoj záujem na recepcii
Prezúvanie – žiaci sa po vstupe do budovy prezúvajú (v prvý deň školy sa ešte nie je potrebné presúvať)
Presun do triedy – následne sa žiaci presúvajú do triedy, v ktorej majú hodinu

KEDY PRÍSŤ/NEPRÍSŤ DO ŠKOLY A KOMUNIKÁCIA SO ŠKOLOU

Viac podrobností nájdete v manuáli. Vo všetkých hore uvedených prípadoch, triedny učiteľ ďalej informuje zodpovedné osoby v škole.

Pokiaľ ide o zamestnanca – namiesto triedneho učiteľa, kontaktujte v hore uvedených prípadoch svojho heada, ktorý ďalej informuje zodpovedné osoby v škole.

POSTUP PRI POZITÍVNOM PRÍPADE

 • žiak / zamestnanec kontaktuje Moniku Lezovú – +421918155233
 • škola od žiaka / zamestnanca zistí potrebné informácie pre určenie karantény / vylúčenie karantény pre žiakov / zamestnancov školy
 • škola kontaktuje RÚVZ a poskytne zistené informácie
 • škola informuje zamestnancov, žiakov a rodičov o pozitívnom prípade na škole a preventívnych opatreniach – v prípade, že ešte nemá vyrozumenie od RÚVZ, určí dočasne vlastné preventívne opatrenia (dištančné vzdelávanie pre konkrétne triedy / ročník / zamestnancov)
 • škola informuje Ministerstvo školstva (cez IEDU)
 • žiaci / zamestnanci, ktorých sa týka výnimka z karantény môžu predložiť cez Edupage Oznámenie o výnimke z karantény
 • na základe počtu žiakov / zamestnancov, ktorých sa týka výnimka z karantény, škola rozhodne o forme ďalšej výučby pre triedy, ktorých sa pozitívny prípad týka (prezenčná / dištančná výučba)

VÝNIMKY Z KARANTÉNY

Všetky informácie o postupe pri kontakte s pozitívnou osobou, nájdete na – Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19? – Koronavírus a Slovensko (gov.sk).

Povinnosť karantény (rovnako tak ani testovania) sa nevzťahuje na:

1. Zaočkovanú osobu bez príznakov COVID-19, ak vie preukázať niektorú z nasledujúcich skutočností:

 • je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V.)
 • je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson)
 • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo

2. Osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

Aby mali žiaci / zamestnanci možnosť chodiť do školy aj po úzkom kontakte s pozitívnou osobou, musia cez Edupage predložiť Výnimku z karantény. Predloženie tejto výnimky je dobrovoľné. Bez nej však osoba nesmie vstúpiť do školy / na podujatie organizované školou.

Ak sa u osôb, na ktorých sa vzťahuje výnimka z karantény, preukáže čo i len jeden príznak COVID-19 (zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu..), výnimka stráca platnosť.

ČO JE TO ÚZKY KONTAKT

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte:

 • boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
 • boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
 • osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
 • osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo
 • osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je potrebné sa pred nástupom do školy testovať?
Nie, nie je to podmienka. Pred nástupom do školy musia plnoletí žiaci / zákonní zástupcovia cez Edupage podať Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Rodičia a žiaci však mali možnosť objednať si bezplatne Antigénové samotestovacie sady. Kvôli prevencii odporúčame pravidelné samotestovanie.

Môže žiak / zamestnanec prísť do školy, ak bol v kontakte s niekým, kto je úzky kontakt pozitívnej osoby? (napr. rodič žiaka bol v práci v úzkom kontakte s pozitívnou osobou)
Áno, ak nemá žiadne príznaky COVID-19, môže prísť do školy. Ak žiak / zamestnanec sám nebol v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, karanténa sa naňho nevzťahuje. Nie je teda ani potrebné predkladať Oznámenie o výnimke z karantény. Prosíme, ale o informovanie triedneho učiteľa / heada, aby sme mohli monitorovať situáciu.

Môže žiak / zamestnanec, ktorého člen domácnosti má pozitívny výsledok testu, prísť do školy v prípade, že má výnimku z karantény? (napr. rodič žiaka je pozitívny)
Áno. Výnimka sa týka aj takéhoto prípadu, o ktorom však treba informovať triedneho učiteľa / heada. Pokiaľ žiak / zamestnanec nemá príznaky, preukáže Oznámenie o výnimke z karantény a môže pokračovať v navštevovaní školy.