C. S. Lewis Bilingual High School
Haanova 28
851 04 Bratislava

LACKOVÁ Katarína

school secretary
Phone: 02/204 202 41
+421 907 115 967
E-mail: tajomnik(at)bilgym.sk

MAIN OFFICE

Mon: 7.45-9.00 13.00-15.30
Tue: 7.45-9.00 13.00-15.30
Wed: 7.45-9.00 13.00-15.30
Thur: 7.45-9.00 13.00-15.30
Fri: 7.45-9.00 13.00-15.30

BUSES:

Bus stop Lachova: 68, 88, 96, 196

 

ANETTOVÁ Zuzana

German Language
zuzana.anettova(at)bilgym.sk

office: 414

 

BAN Ján

Religion and Ethics
jan.ban(at)bilgym.sk

office: 233

 

BELÁČEK Matej

History

matej.belacek(at)bilgym.sk

office: 124 B

 

BENKO Michal

Physics, Mathematics
michal.benko(at)bilgym.sk

office: 316

 

BERNEROVÁ Anita

Informatics, Mathematics
anita.bernerova(at)bilgym.sk

office: 322

 

BEZÁK Robert

Religion and Ethics
robert.bezak(at)bilgym.sk

office: 233

 

BÍROVÁ Petra

Geography
petra.birova(at)bilgym.sk

office: 124 B

 

BOŠEĽOVÁ Erika

Slovak Language
erika.boselova(at)bilgym.sk

office: 124 A

 

CRAMER Miranda

English Language
miranda.cramer(at)bilgym.sk

office: 340

 

CZÉRE Marián

Academic Director
Psychology

marian.czere(at)bilgym.sk

office: 236

 

ČEJKA Pavol

Art and Culture
pavol.cejka(at)bilgym.sk

office: 124 A

 

ČEVAJKA Jakub

Physics
jakub.cevajka(at)bilgym.sk

office:

 

DEÁK Swapna

Biology
swapna.deak(at)bilgym.sk

office: 320

 

DUGOVIČOVÁ Zuzana

Slovak Language
zuzana.dugovicova(at)bilgym.sk

office: 124 A

 

ĎUROVCOVÁ Barbora

English Language
barbora.durovcova(at)bilgym.sk

office: 340

 

EDSALL Mike

Religion and Ethics
mike.edsall(at)bilgym.sk

office: 414

 

EDSALL Stephanie

stephanie.edsall(at)bilgym.sk

office: 414

 

GÁBA Matej

Slovak Language
matej.gaba(at)bilgym.sk

office: 124 A

 

GÁLIK Pavol

Mathematics
pavol.galik(at)bilgym.sk

office: 322

 

GIBSON Andrew

English Language
andrew.gibson(at)bilgym.sk

office: 340

 

GREGOVÁ TRENČANOVÁ Marianna

Chemistry
marianna.gregova(at)bilgym.sk

office: 341

 

HALAMIČEK Rastislav

Mathematics
rastislav.halamicek(at)bilgym.sk

office: 322

 

HERRERA Carrillo Carolina

Spanish Language
carolina.herrera(at)bilgym.sk

office: 414

 

HLÁVKOVÁ Zuzana

English Language
zuzana.hlavkova(at)bilgym.sk

office: 340

 

HUDÁKOVÁ Kristína

Biology
kristina.hudakova(at)bilgym.sk

office: 320

 

JAURA Dušan

Principal
Religion and Ethics
dusan.jaura(at)bilgym.sk

Principal’s office

 

JEŽOVÁ Erika

P. E.
erika.jezova(at)bilgym.sk

office: 133

 

JURČO Dušan

Slovak Language
dusan.jurco(at)bilgym.sk

office: 124 A

 

KÁLLAY Kristína

Civics, History
kristina.kallay(at)bilgym.sk

office: 124 B

 

KEREKRÉTYOVÁ Jana

History
jana.kerekretyova(at)bilgym.sk

office: 124 B

 

KMOTORKA Michal

P. E.
michal.kmotorka(at)bilgym.sk

office: 132

 

KOVALČÍKOVÁ Dominika

Chemistry
dominika.kovalcikova(at)bilgym.sk

office: 341

 

KOŽUCHOVÁ Paulína

Civics
paulina.kozuchova(at)bilgym.sk

office: 124 B

 

KULÍSKOVÁ Mária

Religion and Ethics
maria.kuliskova(at)bilgym.sk

office: 233

 

KUŠNIERIKOVÁ Michaela

Religion and Ethics
michaela.kusnierikova(at)bilgym.sk

office: 233

 

LACO Dávid

Religion and Ethics, Civics
david.laco(at)bilgym.sk

office: 233

 

MÁHRIKOVÁ Lucia

Chemistry
lucia.mahrikova(at)bilgym.sk

office: 341

 

MACHAJDÍK Štefan

Religion and Ethics
stefan.machajdik(at)bilgym.sk

office: 233

 

MALCOVÁ Alžbeta

History of Art
alzbeta.malcova(at)bilgym.sk

office: 124 B

 

MARKOWITZ Shane

English Language, Geography
shane.markowitz(at)bilgym.sk

office: 124 B

 

MICHALKOVÁ Gabriela

German Language
gabriela.michalkova(at)bilgym.sk

office: 414

 

OČENÁŠOVÁ VASIČÁKOVÁ Zuzana

School Psychologist
zuzana.ocenasova(at)bilgym.sk

 

 

PALOVIČOVÁ Viera

Economics
viera.palovicova(at)bilgym.sk

office: 124 B

 

PETRÍK Kristian

Mathematics, Physics
kristian.petrik(at)bilgym.sk

office: 322

 

PETRISKOVÁ Katarína

English Language
katarina.petriskova(at)bilgym.sk

office: 340

 

SABOVÁ Lenka

English Language
lenka.sabova(at)bilgym.sk

office: 340

SIMÓN Cristina

Spanish Language
cristina.simon(at)bilgym.sk

office: 414

 

SINOVÁ Veronika

Special Education Councellor
veronika.sinova(at)bilgym.sk

office: 228

 

STOPPER Sierra

English Language
sierra.stopper(at)bilgym.sk

office: 340

 

SZÉKELY Ondrej

Head of the D3 Department
Informatics, Religion and Ethics
ondrej.szekely(at)bilgym.sk

office: 233

 

SZOLCSÁNYI Peter

Chemistry
peter.szolcsanyi(at)bilgym.sk

office: 341

 

ŠÁNDOROVÁ Hana

School Psychologist
hana.sandorova(at)bilgym.sk

office: 230

 

ŠKOVIERA Ján

Informatics
jan.skoviera(at)bilgym.sk

 

 

TÓTHOVÁ Veronika

English Language
veronika.tothova(at)bilgym.sk

office: 340

 

URSÍNYOVÁ Veronika

English Language
veronika.ursinyova(at)bilgym.sk

office: 340

VACHÁLKOVÁ Stanislava

English Language
stanislava.vachalkova(at)bilgym.sk

office: 340

 

VANKÚŠ Peter

Mathematics
peter.vankus(at)bilgym.sk

office: 322

 

VELANOVÁ Michaela

Head of the Science Department
Physics, Mathematics
michaela.velanova(at)bilgym.sk

office: 316

 

ŽURAVOVÁ Alica

Head of the English Language Department
English Language
alica.zuravova(at)bilgym.sk

office: 340

MAIN OFFICE

HANAN Soňa

zástupkyňa riaditeľa pre nepedagogické procesy
sonia.hanan(at)bilgym.sk

LACKOVÁ Katarína

school secretary
Phone: 02/204 202 41
+421 907 115 967
katarina.lackova(at)bilgym.sk

MIŠINOVÁ Zuzana

event coordinator, teachers support
zuzana.misinova(at)bilgym.sk

RECEPTION

ŠUBOVÁ Jana

jana.subova(at)bilgym.sk

TAHOTNÁ Mária

maria.tahotna(at)bilgym.sk

MAINTENANCE

KMEŤOVÁ Mária

 

 

KORDIAKOVÁ Alena

 

 

NAGY Tibor

 

 

 

JAURA Dušan

school principal
Phone: +421 903 971 519
dusan.jaura(at)bilgym.sk

 

 

CZÉRE Marián

academic director
marian.czere(at)bilgym.sk

 

HEADS OF DEPARTMENTS

 

JURČO Dušan

head of humanities department

dusan.jurco(at)bilgym.sk

 

 

SZÉKELY Ondrej

head of 3D department

ondrej.szekely(at)bilgym.sk

 

 

VELANOVÁ Michaela

head of science department

michaela.velanova(at)bilgym.sk

 

 

ŽURAVOVÁ Alica

head of language department

alica.zuravova(at)bilgym.sk

 

SCHOOL BOARD

Daniel Bútora koordinácia spoločných aktivít škôl C.S. Lewisa (CZŠ Narnia a Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa)
daniel.butora(at)bilgym.sk
Miroslav Havelka člen, zodpovedný za hospodárske otázky
Pavel Kailing člen, konzultant pre edukáciu
Daniel Laco predseda

HOMEROOM TEACHERS IN THE SCHOOL YEAR 2017/2018:

1.B – Sierra Stopper; class 410
1.I – Mária Kulísková; class 412

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

1.L – Marianna Gregová-Trenčanová; class 413
1.G – Hana Šándorová; class 234

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

1.Y – Marián Czére; class 136
1.M – Ondrej Székely; class Lroom

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

2.B – Michaela Kušnieriková; class 408
2.I – Dušan Jurčo; class 008

zástupca triednych učiteľov: navzájom

2.L – Matej Gába; class 411
2.G – Veronika Ursínyová; class 338

zástupca triednych učiteľov: navzájom

2.Y – Ján Ban; class 005
2.M – Zuzana Dugovičová; class 235

zástupca triednych učiteľov: navzájom

3.A – Michaela Velanová; class FYZlab
3.B – David Laco; class 006

zástupca triednych učiteľov: navzájom

3.C – Swapna Deák; class 314
3.D – Stanislava Vachálková; class 337

zástupca triednych učiteľov: navzájom

3.E – Michal Kmotorka; class 336
3.F – Jana Kerekrétyová; class 122

zástupca triednych učiteľov: navzájom

4.A – Alica Žuravová; class 334
4.B – Erika Ježová; class 216

zástupca triednych učiteľov: navzájom

5.A – Rastislav Halamíček; class 409
5.B – Anita Bernerová; class 335

zástupca triednych učiteľov: navzájom