Bola raz jedna sobota v polovici októbra, kedy sa na školskom dvore zišlo viac ako 60 rodičov, študentov, učiteľov a priateľov Bilgym-u na našu „Jesennú brigádu“.

Čo sa nám podarilo

Počas 3 hodín sa urobilo kusisko práce. Pokosili sa trávnaté plochy, pozbierali odpadky, ostrihali kríky a dreviny. Vypleli sa záhony, obruby, praskliny a kamienky na športoviskách. Zaplátali sa diery v pletive a zabezpečili sa bránky proti pádu. Trávnaté plochy sa pohrabali a cesty s chodníkmi sa vydrhli a pozametali. V záhonoch sa nasadili pestré cibuľoviny. Záhradka v BaRaKe prešla kompletnou premenou a burinisko bolo zrovnané so zemou.

Ďakujeme!

Cítime hrdosť, že máme na škole toľko aktívnych ľudí. Nielenže ste prišli zušľachtiť okolie školy. Priniesli ste aj raňajky, zákusky, nápoje, hudbu, náradie a hlavne chuť do práce, húževnatosť a dobrú náladu. Vďaka vášmu nasadeniu sa práca premenila na spoločenskú udalosť, hrejivý pocit na duši a milú spomienku.

Za toto pracovné tsunami vám všetkým, ktorí ste sa akokoľvek zúčastnili, veľmi ĎAKUJEME!

Text: Anna Lattová
Foto: Blanka Štefan Antalová, Anna Lattová