Naša škola je zapojená do medzinárodného vzdelávacieho programu pod záštitou britskej kráľovskej rodiny – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.

Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.

V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity.

(Zdroj: www.dofe.sk)

LOGO Miestne centrum - s hrdosťou poskytujeme

Viac o programe DofE

  • Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
  • Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

DoFe na Bilgyme

V prípade akýchkoľvek otázok o DofE, kontaktujte našu koordinátorku programu:


Zuzana Dugovičová
zuzana.dugovicova(zavináč)bilgym.sk

DofE na Bilgyme má tiež vlastnú Facebook skupinu: https://www.facebook.com/groups/dofe.bilgym/