Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí 01. 03. 2023.

Kedy: 01. 03. 2023, 9:00 – 12:00

Kde: Haanova 28, 851 04 Petržalka

Chceli by sme upriamiť pozornosť ôsmakov a deviatakov na možnosť študovať na našej škole. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa je známe silným akademickým a anglickým programom, inovatívnou metodológiou rozvoja charakteru a pedagogikou, ktorá prepája školu s realitou.

Naše dvere sú otvorené pre:

  • talentovaných a šikovných študentov, ktorí sú odhodlaní zabojovať o svoju budúcnosť
  • študentov s telesným znevýhodnením, alebo z viacpočetných, či neúplných rodín
  • študentov žijúcich v skromných finančných pomeroch

Snažíme sa o to, aby naša škola bola dostupná tiež študentom, ktorí si ju nemôžu finančne dovoliť. Aj v nasledujúcom školskom roku vieme prijať niekoľko študentov, ktorých budeme finančne podporovať štipendiom (v plnej alebo čiastočnej výške).

Prihlásenie

Na deň otvorených dverí je potrebné sa vopred prihlásiť – https://bit.ly/bilgym-dod-202303-svk
Deadline na prihlásenie je 22. 2. 2023 (streda)

Ak máte k Dňu otvorených dverí otázky, kontaktujte monika.lezova(zavináč)bilgym.sk

Tešíme sa na Vás!

……………………………….

Білінгвальна середня школа C. S. Lewis гостинно запрошує на день відкритих дверей 01.03. 2023.

Звертаємо увагу учнів восьмих та дев’ятих класів щодо можливості навчання в нашій школі. Білінгвальна середня школа C. S. Lewis відома своїми потужними академічними та англійськими програмами, інноваційною методологією розвитку характеру та педагогікою, яка поєднує школу з реальністю.

Наші двері відкриті для:

▪️ талановитих та рішучих студентів, які налаштовані боротися за своє майбутнє;
▪️ студентів з обмеженими можливостями, з багатодітних чи неповних сімей;
▪️ студентів з малозабезпечених сімей;
▪️студентів з України, які вирішили закінчити школу в Словаччині та продовжити здобувати освіту на території Словацької Республіки.

Ми намагаємося зробити нашу школу доступною для студентів, які не мають фінансових можливостей для повної оплати навчання. Тож у наступному навчальному році ми можемо прийняти кількох студентів, яких фінансово підтримаємо стипендією (повністю або частково).

Де буде проходити день відкритих дверей

Після пандемічної перерви ми знову організовуємо очний день відкритих дверей у нашій школі – Гаанова 28 (Петржалка)


Кінцевий термін реєстрації: 22. 02.2023 – https://bit.ly/bilgym-dod-202303-ua

Контактна особа у разі виникнення питань – monika.lezova@bilgym.sk / lenka.janigova@bilgym.sk