Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí.

Kedy: 21. 2. 2024, 9:00 – 12:00

Kde: Haanova 28, 851 04 Petržalka

Chceli by sme upriamiť pozornosť ôsmakov a deviatakov na možnosť študovať na našej škole. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa je známe silným akademickým a anglickým programom, inovatívnou metodológiou rozvoja charakteru a pedagogikou, ktorá prepája školu s realitou.

Naše dvere sú otvorené pre:

  • talentovaných a šikovných študentov, ktorí sú odhodlaní zabojovať o svoju budúcnosť
  • študentov s telesným znevýhodnením, alebo z viacpočetných, či neúplných rodín
  • študentov žijúcich v skromných finančných pomeroch

Snažíme sa o to, aby naša škola bola dostupná tiež študentom, ktorí si ju nemôžu finančne dovoliť. Aj v nasledujúcom školskom roku vieme prijať niekoľko študentov, ktorých budeme finančne podporovať štipendiom (v plnej alebo čiastočnej výške).

Prihlásenie

Na deň otvorených dverí je potrebné sa vopred prihlásiť – https://bit.ly/bilgym-dod-202402-svk
Deadline na prihlásenie je 15. 2. 2024 (štvrtok)

Ak máte k Dňu otvorených dverí otázky, kontaktujte monika.lezova(zavináč)bilgym.sk

Tešíme sa na Vás!