Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí 22. 11. 2022.

Chceli by sme upriamiť pozornosť ôsmakov a deviatakov na možnosť študovať na našej škole. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa je známe silným akademickým a anglickým programom, inovatívnou metodológiou rozvoja charakteru a pedagogikou, ktorá prepája školu s realitou.

Naše dvere sú otvorené pre:

  • talentovaných a šikovných študentov, ktorí sú odhodlaní zabojovať o svoju budúcnosť
  • študentov s telesným znevýhodnením, alebo z viacpočetných, či neúplných rodín
  • študentov žijúcich v skromných finančných pomeroch

Snažíme sa o to, aby naša škola bola dostupná tiež študentom, ktorí si ju nemôžu finančne dovoliť. Aj v nasledujúcom školskom roku vieme prijať niekoľko študentov, ktorých budeme finančne podporovať štipendiom (v plnej alebo čiastočnej výške).

Harmonogram:

9:00 – 9:15         Otvorenie
9:15 – 9:50         Prezentácia školy
9:50 – 10:50       Možnosť návštevy hodín podľa rozpisu a prehliadka školy
11:00 – 12:00     Diskusia so zástupcami školy

Prihlásenie

Deadline na prihlásenie je 17. 11. 2022. Prihlásiť sa môžete cez dotazník.

Ak máte k Dňu otvorených dverí otázky, kontaktujte monika.lezova(zavináč)bilgym.sk

Tešíme sa na Vás!