Koniec júna sme okrem záveru školského roka strávili ďalšou skvelou grilovačkou s našimi absolventmi a bývalými kolegami! 🎉 

Čo o Alumni grilovačke povedali naši absolventi:

Martin H. - 2018

Na pôdu Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa som prišiel po piatich rokoch od skončenia štúdia na alumni grilovačku. Rozhodol som sa tak na základe dvoch dôvodov. Ten prvý je piate výročie od maturity, kedy sme sa ako trieda v rámci stretávky dohodli, že sa stretneme aj na tejto akcií. Zároveň to bola príležitosť prečítať si, čo sme si odkázali na začiatku a konci štúdia na papieroch v obálkach, ktoré nám dal triedny, dnes už bývalý učiteľ, Rastislav Halamíček.

IMG_4559

Aj keď som dlhšie nebol na gymnáziu, mnohí „Bilgymáci“ sú dnes moji kamaráti či spolužiaci. S viacerými pedagógmi som dodnes v kontakte a radi si pomôžeme, keď treba. Napriek tomu, že naše spomienky na Bilgym sú rôzne, to čo nás spája, je práve čas strávený na tomto gymnáziu. V tomto duchu som sa tešil na stretnutie s mnohými „Bilgymákmi“. Som rád, že viacerých som stretol a pozhováral sa o rôznych témach. Dozvedel som sa zaujímavé informácie o tom, komu sa ako vodí, ako aj viac odborné názory o živote na Slovensku. Práve tento zmysel pre kamarátstva a komunitu aj po skončení štúdia je pridaná hodnota školy, ktorú s odstupom času vnímam čoraz viac. Teším sa na ďalšie stretnutia s ľuďmi z gymnázia počas najbližších rokov.

Rebeka P. - 2020

Ako plynie viac rokov od toho, čo som ukončila svoju kapitolu na bilgyme, je vždy otázne koľko z ľudí, ktorí so mnou na školu chodili, sa ešte na alumni stretávke ukáže. Nakoniec som ale aj tento rok využila túto možnosť zistiť, čím komunita z bilgymu, bývalá aj terajšia, žije a bolo čo zdieľať až do samého konca. Veľmi si na bilgyme vážim, že sa konverzácie ťahali skôr v duchu “ako sa ti darí” než “čo si dokázal/a”. Čo som nečakala bolo, že som si vďaka stretávke našla aj nové prepojenia z mladších/starších ročníkov. Ja som zdieľala s čerstvými alumni môj prvotný šok po odchode na výšku, čím si bilgym hodnoty stále zachovávam a hľadám, ale aj ako som sa zmierila s tým, že bilgym je len jeden. Hlavne som teda prišla, pretože mi bilgym nesmierne chýba. 

Timur K. - 2021

5 rokov sme každý deň chodili do tej istej budovy, s tou istou skupinou kamarátov, do tých istých lavíc. Potom to nejako náhle skončilo. Vďaka bilgymu sme sa 5 rokov spoznávali a spolu posúvali ďalej, po bilgyme sa už posúva každý sám a často úplne rôznymi smermi. S veľa kamarátmi človek prirodzene stratí pravidelný kontakt, preto som rád, že aspoň prostredníctvom takýchto akcií si môžeme tie roky pripomenúť a zistiť, kto sa ako má.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia a spoločné zážitky! Dúfame, že tieto vzácne chvíle nám všetkým poskytnú možnosť udržiavať si tieto priateľstvá aj naďalej.