Milí záujemcovia o štúdium na našom gymnáziu,

na základe rozhodnutia ministra z 26.1.2021 sme aktualizovali termíny podania prihlášok na našu školu.

8.apríl 2021 – Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie na našom gymnáziu riaditeľovi základnej školy
16.apríl 2021 – Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na našu školu
16.apríl 2021 – Termín na podanie žiadosti o prestup na našu školu z osemročného gymnázia

Viac informácií o prijímacom konaní, nájdete v sekcii Prijímačky