HOMEROOM TEACHERS FOR SCHOOL YEAR 2022/2023:

1. B –
1. I –

deputy of homeroom teachers: one to another

1. L –
1. G –

deputy of homeroom teachers: one to another

1. Y –
1. M –

deputy of homeroom teachers: one to another

2. B – Michal Benko; michal.benko(at)bilgym.sk – class 334
2. I – – class 124

deputy of homeroom teachers: one to another

2. L – Monika Reháková; monika.rehakova(at)bilgym.sk – trieda č. 335
2. G – Ján Josko; jan.josko(at)bilgym.sk – trieda č. 336

deputy of homeroom teachers: one to another

2. Y – – class 337
2. M – Ivana Hučková, ivana.huckova(at)bilgym.sk – class 338

deputy of homeroom teachers: one to another

3. B – Darina Višňovcová; darina.visnovcova(at)bilgym.sk – class 408
3. I. – Dušan Jurčo; dusan.jurco(at)bilgym.sk – class 410

deputy of homeroom teachers: one to another

3. L – Jakub Čevajka; jakub.cevajka(at)bilgym.sk – class 409
3. G – Jana Kerekrétyová; jana.kerekretyova(at)bilgym.sk – class 411

deputy of homeroom teachers: one to another

3. Y – Erika Slivková; erika.slivkova(at)bilgym.sk – class 413
3. M – Michaela Velanová; michaela.velanova(at)bilgym.sk – class 412

deputy of homeroom teachers: one to another

4. B – Mária Potomová; maria.potomova(at)bilgym.sk – class 204
4. I. – Veronika Ursínyová; veronika.ursinyova(at)bilgym.sk – class 314

deputy of homeroom teachers: one to another

4. L – Júlia Olexová; julia.olexova(at)bilgym.sk – class 235
4. G – – class 206

zástupca triednych učiteľov:  navzájom

4. Y – Jana Jakubáčová; jana.jakubacova(at)bilgym.sk – class 234
4. M – Monika Lezová; monika.lezova(at)bilgym.sk – class 233

deputy of homeroom teachers: one to another

5. B – Erika Ježová; erika.jezova(at)bilgym.sk –  class 139
5. I – Cristina Simón; cristina.simon(at)bilgym.sk – class 308

deputy of homeroom teachers: one to another

5. L – Peter Figeľ; peter.figel(at)bilgym.sk – class 207
5. G – Matej Beláček; matej.belacek(at)bilgym.sk – class 122

deputy of homeroom teachers: one to another

5. Y – Stanislava Vachálková; stanislava.vachalkova(at)bilgym.sk – class 304
5. M – Barbora Voit; barbora.voit(at)bilgym.sk – class 305

deputy of homeroom teachers: one to another