Dear applicants and parents,

The results of the admission interviews to the C. S. Lewis Bilingual High School can be found here:

Ďakujeme za prejavený záujem o našu školu a úspešným uchádzačom gratulujeme.