Prijímačky a zápis

V školskom roku 2024/2025 otvoríme 6 prváckych tried po 17 študentov. Akých žiakov hľadáme a aký je profil absolventa … Čítať ďalej Prijímačky a zápis