V posledných mesiacoch prebiehalo na našej škole niekoľko zbierok zameraných na pomoc Ukrajine.

Prvou z nich bola finančná zbierka, ktorej cieľom bolo pokryť náklady na štúdium pre našich ukrajinských študentov. Podarilo sa nám naplniť náš cieľ na 100% za čo sme vám nesmierne vďační. S Vašou pomocou sme získali 19 540 EUR, ktoré nám na tento rok pokryjú ich študijné náklady, pomôžu zlepšiť ich vzdelávacie možnosti a umožnia dodatočnú podporu (od obedov, cez mentoring až po hodiny slovenčiny).


Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky tričiek na výrobu sietí a do zbierky vosku a starých sviečok, z ktorých sa vyrábali nové pre ľudí na Ukrajine. Naši študenti sa tiež zapojili do pletenia sietí s Ukrajincami, vďaka čomu mali možnosť stretnúť ľudí, ktorých sa vojna za našimi hranicami priamo dotýka, spoznať lepšie ich životy a vidieť kam smeruje ich pomoc.

Ak má ešte niekto záujem prispieť do materiálnej zbierky, na Galérii budú nádoby na veci, ktoré sú aktuálne najpotrebnejšie alebo sa môžete obrátiť mailom na Lenku Janigovú, ktorá túto aktivitu koordinuje.

Text: Lenka Janigová, Monika Lezová
Foto: Lenka Janigová