Termíny Rady rodičov  v školskom roku 2018/2019:
16.10.2018
19.2.2019
21.5.2019

Štatút Rady rodičov
Pravidlá a postupy Rady rodičov Bilingválneho gymnázia C. S. L.

Predseda Rady rodičov – Ing. Rastislav Gálik – rastislav.galik(zavináč)gmail.com
Podpredsedníčka Rady rodičov – Mgr. Lucia Gertli – lucia(zavináč)danglar.com

1.B Daniela Migrová daniela(zavináč)migra.sk
1.I Peter Pongrác peter.pongrac(zavináč)pongi.sk
1.L Oxana Ferancová oxana.ferancova(zavináč)ideo.sk
1.G Andrea Čvapková ajkafun(zavináč)gmail.com
1.Y Denisa Drobuliaková drobuliakova(zavináč)gmail.com
1.M Anna Juríčková jurickovaanicka(zavináč)gmail.com
2.B Ing. Rastislav Gálik rastislav.galik(zavináč)gmail.com
2.I Mgr. Lucia Gertli lucia(zavináč)danglar.com
2.L Jana Babjaková jana.babjakova1(zavináč)gmail.com
2.G Ing. Daniel Iskerka daniel.iskerka(zavináč)hotmail.sk
2.Y Ing. Ladislav Šulek ladislav.sulekl(zavináč)gmail.com
2.M Doc.Mgr. Ivana Shawkatová ivana.shawkatova(zavináč)fmed.uniba.sk
3.B Dana Spurná dana.spurna(zavináč)exe.sk
3.I Róbert Šooš panpansk(zavináč)gmail.com
3.L Miriam Materáková miramaterakova(zavináč)gmail.com
3.G Ing. Andrea Schmidtová andrea(zavináč)musictata.com
3.Y Anna Firtová anna.firtova(zavináč)re-max.sk
3.M Mgr. Andrea Szabóová szaboova(zavináč)narimex.sk
4.A Ing. Marcela Kirchnerová kirchnerova(zavináč)gmail.com
4.B MUDr. Kvetoslava Bernátová,MPH kvetoslava.bernatova(zavináč)gmail.com
4.C Ing. Marieta Kováčová marietakovacova(zavináč)gmail.com
4.D Mgr. Rastislav Pavlík rasto(zavináč)babetko.sk
4.E MUDr. Zuzana Pitoňáková pitonakzuzana(zavináč)gmail.com
4.F Beáta Mesíková bea.mesikova(zavináč)gmail.com
5.A  Ing. Erika Stopková estopkova(zavináč)netax.sk;  estopkova(zavináč)eurobuilding.sk
5.B Mgr. Andrea Szabóová szaboova(zavináč)narimex.sk