Minulý piatok k nám na Bilgym zavítal nesmierne zaujímavý pán, bývalý kulturista a atlét Jerry Root z USA. Nevedela som úplne, čo mám od niekoho takého čakať, ale vykľul sa z toho zatiaľ pre mňa najinšpiratívnejší a najzaujímavejší WICK za celý čas, čo som na Bilgyme. Wick pána Roota bola krásna motivačná reč, ktorej základom boli princípy C.S. Lewisa, podľa ktorých sa Jerry Root rozhodol žiť. Pán Root hneď na začiatku povedal, že človek by mal mať v živote isté princípy, podľa ktorých by sa mal vždy riadiť. Nezáleží, kde svoje princípy objavíte, môžete sa nájsť v skladateľovi, maliarovi, alebo v spisovateľovi, tak ako Jerry Root. Podľa neho, teda zároveň aj C.S. Lewisa, na spokojnosť a šťastie človek potrebuje tri veci: striedmosť, odvahu a múdrosť. Ku každej z týchto vlastností pridal kľúčové situácie zo svojho života a milé príbehy o svojich deťoch. Tento WICK bol taký zaujímavý a nezabudnuteľný, že sa svojou úprimnosťou, všednosťou a predsa nezvyčajnosťou dotkol všetkých v miestnosti. Jerryho Roota bola jednoducho radosť počúvať:)

Nela Kleinert, 2. ročník